Artikkel

Dette har sertifiserte organisasjoner har til felles [Video]

Sertifiserte bedrifter har fornøyde ansatte og gjør det bedre økonomisk.

Ønsker du bedre resultater? Det å jobbe mot en Great Place To Work-sertifisering gir fordeler som går langt forbi diplomer og anerkjennelse. Arbeidsplasser med fornøyde ansatte som opplever stor grad av tillit, opplever positive ringvirkninger i flere ledd. Her er noen (av mange) fellestrekk hos sertifiserte bedrifter.

Lavere sykefravær og bedre økonomisk utvikling

Vår erfaring er at sertifiserte arbeidsplasser har lavere sykefravær og bedre økonomisk utvikling sammenlignet med andre i bransjen. Med andre ord: Investerer du i å utvikle en god arbeidsplass gjennom å jobbe mot en sertifisering, vil det spare bedriften for fraværskostnader og bidra til økte marginer.

Attraktiv merkevare

Hvordan bedriften markedsfører seg selv er én ting, men hvordan de ansatte prater om bedriften er vel så viktig. Sertifiserte arbeidsplasser har stolte ansatte som skryter av arbeidsplassen til kunder og bekjente, og det er kanskje det aller beste skussmålet en organisasjon kan få. Hva synes du selv er mest troverdig? Facebook-posten som forteller om et godt arbeidsmiljø, eller en ansatt som skryter av sin egen arbeidsplass? 

Innovativ teft

Ingen kjenner organisasjonen, kundene og markedet bedre enn menneskene som jobber der. For å få frem nye ideer må du skape en kultur for å prøve og feile. Sertifiserte organisasjoner har ansatte som opplever tillit, stolthet og fellesskap. Dette er faktorer som er med på å forløse organisasjonens potensiale, og fører til at de ansatte yter bedre og gir mer av seg selv gjennom ideer og engasjement.

 

Mulighet til å måle seg opp mot de beste

Som en del av sertifiseringsprosessen utarbeider vi en omfattende analyse av arbeidskulturen og relevante benchmarks. Benchmarkene gir verdifull innsikt i hvordan organisasjonen faktisk gjør det på ulike dimensjoner sammenlignet med lignende bedrifter. Vi får tilbakemelding på at dette gir stor verdi ettersom det gir muligheten til å sette interne målinger i en større sammenheng. Du går med andre ord fra antagelser til faktisk kunnskap, og når du vet hvilken tilstand organisasjonen faktisk er i, kan du ta tak i de riktige tingene.

Ønsker du å vite mer om sertifiseringsprosessen? La vår salgs- og markedssjef Espen Sæle fortelle deg mer om sertifiseringen i videoen under.