Artikkel

Hva kreves for å bli en av Norges beste arbeidsplasser?

Hvert år kårer Great Place To Work Norges beste arbeidsplasser. Slik kan du bli med på listen.

Norges Beste Arbeidsplasser er en årlig kåring over de beste virksomhetene i landet. Kåringen består av virksomheter fra en rekke ulike bransjer og sektorer, og fordeles i fire størrelseskategorier:

  • 10–49 ansatte 
  • 50–199 ansatte
  • 200–499 ansatte
  • 500 ansatte eller mer

Selskapene som klarer å komme gjennom nåløyet og havner i listen, er naturligvis stolte av prestasjonen. Det er likevel viktig å poengtere at det er ikke listen som er målet, men å faktisk jobbe mot å bli en bedre arbeidsplass. Om du og selskapet består sertifiseringsprosessen og får et bedre sted å jobbe – listeplassering eller ei – er det en seier i seg selv.

Hvem kan bli nominert?

Alle norske virksomheter med 10 eller flere medarbeidere kan delta i kåringen. Altså kan selskapet være stort, lite, offentlig, privat eller i frivillig sektor. Uansett bransje, sektor, bakgrunn eller hvor dere jobber i landet, kan dere nomineres til kåringen.

Felles for alle på listen er at de er Great Place To Work-sertifiserte, som er et et bevis på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass av dem som jobber der.

I tillegg må virksomheten gjennom en grundig vurdering og analyse som avdekker hvilke retningslinjer, praksiser og arbeidskultur virksomheten har, og hvordan disse jobbes med i dag.

Hva vil det egentlig si å være en av Norges beste arbeidsplasser?

Enkelt forklart medfører det at medarbeiderne opplever organisasjonen som et godt sted å jobbe, basert på faktorer som er viktige å måle for virksomheten. Disse faktorene kan være relasjoner til kollegaer og ledelse, tillit, rettferdighet, utviklingsmuligheter eller andre parametere knyttet til strukturen og miljøet.

De beste har også formelle og uformelle praksiser som bidrar til en robust og bærekraftig kultur, altså at kulturen er en viktig og naturlig del av hele organisasjonen, og ikke bare avhenger av noen få enkeltpersoner.

Hvordan plukker vi ut de beste?

Det viktigste kriteriet er opplevelsen til medarbeiderne. Jo flere medarbeidere som opplever at de viktigste faktorene er på plass – det kan være stolthet, kommunikasjon, involvering, utviklingsmulighet eller andre ting – jo større er sannsynligheten for at selskapet kommer høyere opp på listen og plukkes ut av oss.

I tillegg vektlegger vi strukturen selskapet har med retningslinjer og praksiser, om disse praktiseres, om de har en tydelig hensikt, og om de er implementert på en måte som støtter strategi og verdier.