Artikkel

Great Place to Work® Norge er Miljøfyrtårn!

Great Place to Work® er Miljøfyrtårn!

Vi er stolt av at Great Place to Work® Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vår daglige miljøinnsats og vårt miljøansvar er satt i system, og bevisstheten rundt vårt miljøbidrag kommer i fremtiden til å bli mer tydelig både for våre ansatte og våre samarbeidspartnere.

Fra miljøfokus til miljøstrategi og Miljøfyrtårn

Vi i Great Place To Work har lenge jobbet med konkrete miljøtiltak og tatt et bevisst miljøansvar. Selve sertifiseringen som Miljøfyrtårn bidrar til at vi nå arbeider mer systematisk med hverdagstiltak. Hos oss skjer dette i form av utstrakt kildesortering, bevisste reisevalg og nøktern energibruk.

- Great Place to Work ønsker å aktivt bidra til et bedre miljø og har i mange år hatt et bevisst forhold til hvordan vi i vår virksomhet kan bidra til dette. I år har vi systematisert arbeidet gjennom sertifiseringen som Miljøfyrtårn. Vi liker tankegangen om "grønne" verdikjeder, og spesielt den rolle vi kan ta som positiv motivator for våre kunder, forteller Trygve Norman, partner i Great Place to Work og ansvarlig for vår miljøfyrtårnssertifisering.

Miljøbevisste holdninger gir miljøpositive ringvirkninger

Great Place to Work har et begrenset "footprint", og på denne måten bidrar vi til en litt bedre verden gjennom mange små tiltak i hverdagen. I et større perspektiv tror vi at miljøbevisste holdninger kan spre seg i våre individuelle nettverk og få positive ringvirkninger.

For mer informasjon om sertifikatet Miljøfyrtårn, les her: http://www.miljofyrtarn.no/