Artikkel

4 grunner til å bytte ut medarbeiderundersøkelsen du bruker i dag

En medarbeiderundersøkelse er ikke bare en medarbeiderundersøkelse. Her er fire konkrete grunner til å velge en undersøkelse der bedriften kan se direkte resultater.

Norske virksomheter skal ifølge arbeidsmiljøloven kartlegge arbeidsmiljøet, og mange virksomheter gjennomfører derfor medarbeiderundersøkelser bare for å ha gjort det.

Det er dessverre altfor vanlig at ledelsen ikke ser verdien av en grundig og analytisk medarbeiderundersøkelse. De kan ofte bli sett på som “myke HR-verdier”, som lett kan drukne i fokus på profitt og målbare resultater. Kanskje har din bedrift implementert en enkel spørreundersøkelse for å kunne sjekke det av lista?

Gjør du det ikke skikkelig, er medarbeiderundersøkelsene akkurat like irrelevant som ledelsen kanskje frykter. Vårt råd er å gjøre det skikkelig fra starten, slik at du faktisk kan se direkte resultater. Dette er grunnene til at du burde bytte til Great Place to Work-undersøkelsen:

1. Fokus på målsettinger

Det tar litt ekstra tid, men før undersøkelsen settes i gang er det viktig å vite nøyaktig hva dere ønsker å oppnå gjennom den. For at dere skal være så forberedt på prosessen som mulig, legger vi frem en detaljert tidsplan hvor vi tydeliggjør hva som kreves i ulike deler av prosessen og hva hensikten er.

Vi har erfaring med hva en arbeidskultur preget av tillit og med fornøyde medarbeidere kan gjøre for produktiviteten. Dette vil vi også gå gjennom i oppstartsfasen, med konkrete data og eksempler.

2. Omfattende analyse

GPTWs medarbeiderundersøkelse baserer seg på 30 års forskning og analyse. Undersøkelsen heter Trust Index og kartlegger kultur, lederskap og konkret tillitsnivået på din arbeidsplass. Tillit er nøkkelen til å få medarbeidere til å prestere optimalt, og er også ekstremt viktig for å trives på arbeidsplassen.

Les mer: Hva er tillitsbasert ledelse og hvorfor virker det? 

Vi kartlegger lederskapet i bedrifter og fanger opp alle nyanser av styrker og forbedringsområder. Når resultatene blir presentert, sammenligner vi dem med nasjonale og internasjonale benchmarks. På den måten kan vi se hvordan deres virksomhet måler seg med konkurrentene. Hva fungerer, og hvor ligger forbedringspotensialet?
 

3. Konkrete forbedringsforslag

All data i verden er irrelevant med mindre du vet hvordan du kan bruke den til forbedring. GPTWs team tar utgangspunkt i undersøkelsen, men også virksomhetens strategi, og viser hvor bedriftens mangler og styrker ligger. Basert på dette kommer vi med våre anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres for å nå målsettingene.

Vi presenterer hovedpunktene til ledelsen, og tilbyr styringssignaler og retningslinjer til linjeledere, slik at de kan ta over forbedringstiltakene på løpende basis.

4. Grunnlag for videre tjenester

Dersom målet er å skape en fremragende arbeidsplass, hjelper vi dere gjerne på veien. Med undersøkelsen på plass, kan bedriften videre benytte seg av GPTWs andre tjenester etter behov.

En viktig forutsetning for å lykkes med tiltak, er å supplere analyse med prosess og gjennomføringsevne. Ofte undervurderes behovet for kompetanse på dette punktet, og dette fører i mange tilfeller til at tiltak mislykkes. Vi støtter våre kunder med dette og tar med lærdom fra de som lykkes best i praksis på dette. Vi kan også bistå med rådgivningstjenester for mer direkte kursing og oppfølging, samt opplæring i hvordan tiltak skal implementeres i praksis.

Kanskje ønsker du et synlig bevis på hva dere har oppnådd? Da bør du vurdere Great Place to Work-sertifiseringen og kommunisere dette til omverden.