Artikkel

Frivillig sektor: Et skattekammer av attraktive arbeidsplasser

Frivillig sektor står som en strålende juvel blant arbeidslivets ulike sektorer. Med et mangfold av organisasjoner som strekker seg fra lokale veldedighetsgrupper til internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, er frivillig sektor en kilde til utallige attraktive arbeidsplasser. Her finner vi et fellesskap av dedikerte individer som deler en lidenskap for å gjøre verden til et bedre sted, og som tror på kraften av samarbeid og engasjement for å skape reell forandring.

 

Hva er fordelene ved å jobbe i frivillig sektor og hvorfor er det er tiltalende karrierevei å følge?

Det siste året har over 1300 medarbeidere i Frivillig sektor besvart leder og kultur målingen Trust Index. Sammenlignet med Nasjonal Tillitsindex er det helt klart mye å glede seg over for Frivillig sektor.

 

Hovedfunn 1:

Frivillig sektor fremmer en kultur av tillit og ansvar

Dataene fra Nasjonal Tillitsindex bekrefter at ansatte i en rekke organisasjoner i frivillig sektor opplever en betydelig høyere grad av tillit og ansvar sammenlignet med arbeidstakere generelt i norsk arbeidsliv. Med hele 90% av de ansatte som oppgir at de får tildelt mye ansvar, viser dette at frivillig sektor verdsetter og stoler på sine ansatte til å ta lederskap og bidra til organisasjonens suksess. Dette skaper et miljø der medarbeidere føler seg verdsatt og motivert til å yte sitt beste. 

 

Hovedfunn 2:

Ledelsen i frivillig sektor viser ekte omsorg, engasjement og god representasjon fra toppledelsen

Ledere i mange frivillige organisasjoner går langt og lykkes i å vise omsorg og engasjement for sine ansatte. Hele 79% av de ansatte rapporterer at ledelsen viser oppriktig interesse for dem som personer, skaper en følelse av fellesskap og støtte på arbeidsplassen. Videre opplever 77% av ansatte at ledelsen verdsetter deres innsats og ekstra arbeid, noe som bidrar til å bygge en kultur av anerkjennelse og belønning. I norsk arbeidsliv generelt er nivåene under 60%.

Det mest slående funnet er imidlertid kanskje avviket når det gjelder hvordan toppledelsen representerer organisasjonens beste egenskaper. Mens 83% av de ansatte i frivillig sektor opplever at toppledelsen representerer organisasjonens beste egenskaper på en god måte, er dette tallet betydelig lavere for arbeidstakere generelt i norsk arbeidsliv, med bare 57%. Dette gapet understreker den avgjørende rollen toppledere spiller i å sette tonen og skape et miljø der medarbeidere føler seg inspirert, motivert og engasjert.

Organisasjoner i Frivillig sektor har gjort betydelige fremskritt når det gjelder lederskap. Et av områdene er gradene av involvering i beslutningsprosesser som påvirker arbeidet eller arbeidsmiljøet. I Norska arbeidsliv rapporterer 55% at de blir tilstrekkelig involvert. 70% av ansatte i Frivillig sektor opplever at de blir involvert på denne måten, viser dette at frivillig sektor verdsetter input fra alle nivåer av organisasjonen og er opptatt av å skape et inkluderende miljø der alle stemmer blir hørt.

Hovedfunn 3:

Ledelsen i frivillig sektor viser ekte omsorg og engasjement

Ledere i mange frivillige organisasjoner går langt og lykkes i å vise omsorg og engasjement for sine ansatte. Med 79% av de ansatte som rapporterer at ledelsen viser oppriktig interesse for dem som personer, skaper dette en følelse av fellesskap og støtte på arbeidsplassen. Videre opplever 77% av ansatte at ledelsen verdsetter deres innsats og ekstra arbeid, noe som bidrar til å bygge en kultur av anerkjennelse og belønning. I norsk arbeidsliv generelt er tallene under 60%.

 

Hovedfunn 4:

Frivillig sektor gir mening og stolthet i arbeidet

Det minst overraskende funnet er kanskje den overveldende stoltheten ansatte i frivillig sektor føler for arbeidet sitt. Med hele 91% av de ansatte som sier at de er stolte av å fortelle andre at de jobber for sin organisasjon og saken, og 94% som synes måtene de bidrar til samfunnet på er bra, viser dette at arbeidet i frivillig sektor ikke bare er en jobb, men en kilde til dyp mening og tilfredshet. Dette er en sektor hvor ansatte føler at de virkelig gjør en forskjell og bidrar positivt til samfunnet.

 

Hovedfunn 5:

Frivillig sektor fremmer rettferdig lønn og øker følelsen av rettferdighet over tid

Rettferdig lønn er et annet område der frivillig sektor skiller seg ut positivt. Hele 55% av de ansatte i frivillig sektor rapporterer at de mottar en rettferdig lønn for arbeidet de gjør, sammenlignet med 42% av ansatte generelt i norsk arbeidsliv. Enda mer oppmuntrende er trenden: Over de siste fire årene har følelsen av rettferdig lønn økt med over 10 prosentpoeng blant de ansatte i frivillig sektor. Dette indikerer en bevisst innsats fra organisasjonene i frivillig sektor for å sikre at deres ansatte blir rettferdig kompensert for sitt arbeid, og at denne innsatsen gir positive resultater over tid.

 

Hovedfunn 6:

Frivillig sektor tilbyr et morsomt og engasjerende arbeidsmiljø

Frivillig sektor er ikke bare varme hjerter og dugnad, men preges av profesjonalitet og utvikling. Samtidig, på tross av til tide krevende oppdrag for den enkelte er det også et morsomt og engasjerende miljø å være en del av. Med 81% av ansatte som sier at dette er et morsomt sted å arbeide. Dette er betydelig over hva vi ser generelt i norsk arbeidsliv, 67%. Dette viser at mange organisasjoner i frivillig sektor evner å kombinere krevende oppdrag og høyt psykisk press, med stor grad av trivsel og arbeidsglede. Dette bidrar til å tiltrekke seg talentfulle og engasjerte ansatte som er motiverte til å bidra til organisasjonens suksess.

Gjennom disse hovedfunnene blir det tydelig at frivillig sektor ikke bare er en attraktiv arbeidsplass, men også en kilde til stolthet, mening og engasjement for ansatte. Enten du allerede er en del av frivillig sektor eller vurderer å begynne å jobbe i denne sektoren, er det klart at det er mange gode grunner til å være en del av dette unike og meningsfulle miljøet.

 

Frivillig sektor - En viktig brikke i samfunnets puslespill

I dagens stadig skiftende samfunn spiller frivillig sektor en avgjørende rolle i å adressere noen av de mest presserende sosiale, miljømessige og menneskerettighetsmessige utfordringene vi står overfor. Gjennom sitt engasjement og arbeid bidrar organisasjonene i frivillig sektor til å fremme rettferdighet, likhet og bærekraft på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Deres samfunnsoppdrag er tydelig, men investering i de ansatte, gir mest mulig verdi ut av hver krone.

Som en påminnelse om styrken og innflytelsen til frivillig sektor, vil vi også hedre noen av de fremragende organisasjonene som er anerkjent som Great Place To Work-sertifiserte, inkludert Amnesty International, Zero, Redd Barna, NAF, Trygg Trafikk, Menneskerettighetsfondet, Kreftforeningen, SAIH, Uloba og Norges Speiderforbund.

Sertifiserte Frivillig sektor
Disse organisasjonene er eksempler på fremragende arbeidsgivere som setter standarden for et inkluderende, engasjerende og meningsfylt arbeidsmiljø i frivillig sektor.