Artikkel

Hva ligger bak medarbeiderundersøkelsen?

En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du jobber for og med, er stolt av jobben dere gjør, og føler fellesskap med dine kollegaer.

 

Vi i Great Place to Work Institute er til for å støtte utviklingen av gode arbeidsplasser. Gjennom nærmere 30 år med læring, utvikling og samarbeid med mange dyktige mennesker har vi etablert standarden for gode arbeidsplasser.

Det å skape en god arbeidsplass og å oppnå gode resultater er ingen motsetning. Tvert imot. Forskere og de beste praktikerne ser det samme: de organisasjonene som ser på sine folk som det fremste konkurransefortrinnet oppnår de beste økonomiske resultatene. De vet at det er gjennom mennesker resultater skapes.

Innsamlet data forteller oss at de organisasjonene som viser til gode resultater i sin medarbeiderundersøkelse har lavere sykefravær, er mer innovative og har et bedre renommé. Det medfører at de tiltrekker seg de riktige kandidatene og de dyktige folka blir lenger.

Vår forskning viser at modellen bak vår medarbeiderundersøkelse har en beviselig påvirkning på organisasjonens forretningsmessige resultater, arbeidsmiljø og kultur. 

Undersøkelsen kartlegger og vurderer medarbeideropplevelsen på din arbeidsplass med fokus på 5 nøkkelområder:

For all

Hvert av disse nøkkelområdene tar for seg ulike aspekter av medarbeideropplevelsen, slik som åpenhet i kommunikasjon, støtte i profesjonell utvikling, følelse av likeverdighet, stolthet i eget og gruppens arbeid, i tillegg til åpenhet til å være seg selv og å føle samhold.

Gjennom vår medarbeiderundersøkelsen har dere også mulighet til å bli sertifisert som et Great Place to Work. Ved å bli sertifisert som en god arbeidsplass vil dere ha et godt utgangspunkt i videre arbeid med Employer Branding. Kanskje resultatene viser at dere presterer blant de beste i landet og fortjener anerkjennelsen som en av Norges Beste Arbeidsplasser? 

Ønsker du mer informasjon om medarbeiderundersøkelsen?