Artikkel

Hvordan ivareta ansatte som opplever alvorlig sykdom?

Mange HR avdelinger kommer dessverre opp i situasjoner hvor en ansatt opplever alvorlig sykdom som for eksempel kreft, enten selv eller i nære relasjoner. Slike situasjoner kan være utfordrende å håndtere for en arbeidsgiver av ulike grunner. Hvor er balansen mellom å være tett nok på og samtidig gi rom? Det vanskeligste her er kanskje at det ikke finnes noe enkelt svar fordi behovene vil variere fra en ansatt til en annen.  

Vi inviterte Kreftkompasset til oss for å få vite mer om hvordan en bedrift kan håndtere alvorlig sykdom blant ansatte og hvordan vi best kan tilrettelegge for å få tidligere syke tilbake i jobb.   

Mange av de som får kreft er uforberedt på hvordan livet blir etter at behandlingen er avsluttet. Kreftkompasset jobber med å spre informasjon og kunnskap sånn at flere er forberedt på livet etter behandlingen. «Vi har blant annet skrevet en bok om livet etter kreft, vi driver en podcast og en blogg, der vi deler historier, kunnskap og erfaringer. I tillegg driver vi et mentorskapsprogram der privat næringsliv bidrar med mentorer til kreftoverlevere i ett år, for å hjelpe de å komme tilbake til arbeidslivet eller stå i den jobben de har, forteller Lotta Våde i Kreftkompasset.  

Som arbeidsgiver er det viktig å opprettholde en god dialog med den som er syk under hele sykdomsperioden og være tydelig på hvordan bedriften kan tilrettelegge med for eksempel fleksible arbeidstider, eget kontor eller bruk av stillerom for å kunne ta pauser. Å gi ansvaret til den ansatte «si fra hvis det er noe du trenger» oppleves ofte som vanskelig for den som har vært syk. HR-avdelinger og ledere bør sette seg godt inn i seneffekter som kan oppstå etter alvorlig sykdom, kunnskap om dette er essensielt for å kunne tilrettelegge for egne ansatte.  

Kreftkompasset hjelper arbeidsgivere med tilrettelegging for egne praksiser 

Kreftkompasset har et eget program, «KREFTer i arbeidslivet» som utdanner HR-avdelinger og ledere for å ivareta egne ansatte etter en alvorlig sykdom. I programmet ligger også en mulighet til å få hjelp av erfarne sykepleiere å følge opp egne ansatte som får kreft. Det er viktig å ha et godt samarbeid med NAV som har mange tiltak som kan brukes når langtidssykemeldte skal tilbake i arbeid.

Ikke vær redd for å ta kontakt med kollegaen din!  

Mange unngår å ta kontakt for å ikke forstyrre eller at man ikke vet hva man skal si. Kollegaen din kan oppleve det som at ingen bryr seg. Inviter til hyggelige ting som skjer på jobben, både fredagspils, sommerfest og julebord. Fortsett å invitere selv om vedkommende har takket nei mange ganger. I et langt sykdomsforløp dabber kontakten ofte av etter hvert noe som kan resultere i at den syke føler seg «glemt». Så fortsett å ta kontakt, send sms og bestill en morgenlevering eller blomst på døren, vis at kollegaen din at dere er der.  

kreftkompasset

Slik kan du bidra som arbeidsgiver i Kreftkompasset 

Arbeidsgivere kan stille med mentorer i Kreftkompassets mentorskapsprogram. Her vil mentorene og bedriftene lære mye om kommunikasjon, hva det vil si å være kreftoverlever og hvordan man som arbeidsgiver kan tilrettelegge for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb. Å være mentor for kreftsyke vil tilføre bedriften masse kunnskap som kan bidra til håndtering av alvorlig sykdom blant egne ansatte senere.