Artikkel

Dette vil bedriften din tjene på å sertifisere seg

Det hjelper ikke at din bedrift er Norges beste arbeidsplass dersom ingen kjenner til den. En sertifisering som beviser at de ansatte er fornøyde og trives på jobb vil gi bedriften flere fordeler. Vi viser deg hvilke.

Har bedriften din problemer med å tiltrekke seg nye talenter? Eller er det vanskelig å holde på de gode hodene? Det kan skyldes at de ansatte ikke er fornøyd med arbeidsplassen, og at bedriften ikke virker forlokkende på jobbsøkere.

Dette er en uheldig situasjon for enhver bedrift, og det er nødvendig å gjøre grep for å høste godene av å være en fremragende arbeidsplass. Arbeidsplassen må bli et inspirerende og motiverende sted hvor ansatte faktisk har lyst til å tilbringe fem dager i uka, og omverden må vite om den. Der spiller sertifiseringen en avgjørende rolle.  

 

Om sertifiseringen

Det å være Great Place to Work-sertifisert er et synlig bevis på at en bedrift oppleves som en god arbeidsplass av deres medarbeidere. En sertifisering gjør arbeidsplassen mer attraktiv for eksisterende medarbeider, men også for potensielle medarbeidere, kunder og øvrige relasjoner.

Sertifiseringen baseres på en grundig situasjonsanalyse av hvordan medarbeiderne har det på arbeidsplassen. Analysen er basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser og bygges på over 25 års forskning og analyse av flere titusen organisasjoner i mer enn 50 land. Sertifikatet er en uavhengig tredjepartsvurdering av arbeidsplassen.

 

 

5 fordeler ved å sertifisere seg:


1. Det vil gi bedriften en rapport over nøkkelindikatorer

Sertifiseringen baserer seg på medarbeidernes opplevelse. Når vi har innhentet data om bedriften, får du en rapport over nøkkelindikatorene for din bedrift. Rapporten vil gi verdifull innsikt i hvordan bedriften scorer på ulike dimensjoner sammenlignet med lignende bedrifter.

Dette vil gi deg en fullstendig oversikt over hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen samt hvordan disse resultatene er sammenlignet med relevante benchmarks.   

 

2. Lavere sykefravær og bedre økonomisk utvikling

Forskning viser at tillitsbasert kultur og ledelse gir høyere produktivitet og bedre resultater. En sertifisering er et bevis på at bedriften har oppnådd nettopp dette: Et godt lederskap og en god organisasjonskultur som er basert på tillit.

Sertifiserte bedrifter med tillitsbasert kultur har lavere sykefravær og bedre økonomisk utvikling sammenlignet med bransjestandarden. Dette vil spare bedriften for fraværskostnader, men også bidra til å øke produktiviteten til medarbeiderne.  

 

Sertifiserte bedrifter med tillitsbasert kultur har lavere sykefravær og bedre økonomisk utvikling sammenlignet med bransjestandarden.

 

3. Økt kunde- og brukertilfredshet

Sertifisering har positiv innvirkning på kunde- og brukertilfredshet. Når medarbeiderne trives på jobb, blir det viktigere for dem å sikre gode resultater.

Tillitsbasert ledelse bidrar til at alle medarbeidere gir jernet fordi de vet hvordan deres handlinger og arbeidshverdag påvirker bedriftens suksess. Sertifisering sikrer derfor ikke bare fornøyde medarbeidere, men også fornøyde kunder.

 

4. Synligere merkevare

All PR er god PR heter det, men det er vi ikke enige i når det gjelder bedriftens rykte. Å være en beviselig fremragende arbeidsplass er likevel utvilsomt god PR for en bedrift. Når bedriften har oppnådd suksess innad, vil sertifiseringen synliggjøre denne utad.

Sertifiseringen synliggjør for omverden at arbeidsplassen er et attraktivt sted å jobbe. I tillegg er det et tydelig bevis på at organisasjonen og dens interne prosesser fungerer godt. Alle bedrifter som er sertifisert, kan benytte seg av Great Place to Work-logoen i egen markedsføring og kommunikasjon.

 

5. Økt innovasjon innad i bedriften

Innovative bedrifter lærer hva som fungerer ved å prøve og feile. For at dette skal være mulig, må medarbeidere våge å ta initiativ og risiko. Sertifiserte bedrifter har lykkes med tillitsbasert ledelse og har derfor større forutsetning for å fremme innovasjon i organisasjonen.