Webinar

Er medarbeidersamtalen bortkastet?

  • Hva er hensikten med 1:1?
  • Hvordan finner du balansen mellom uformell prat og byråkratisk sjekkliste?
  • Hvordan skape en effektiv arena for dialog og refleksjon?
  • Hvordan fokusere på læring og utvikling?
  • Hvordan bruke 1:1 som et effektivt lederverktøy?

Great Place to Work Blogg

kåring_feiring norges beste arbeidsplasser

4 av 10 nordmenn ser ikke frem til å komme på jobb!