Rapport

Nasjonal Tillitsindeks 2023

Vi i Great Place to Work samarbeider med mange virksomheter i Norge og har mye data på opplevelsene på arbeidsplassen.

Men til tross for dette vet vi at resultatene og gjennomsnittet blant våre kunder er noe skjevfordelt – ettersom disse virksomhetene allerede har fokus på å utvikle kultur og ledelse i sine organisasjoner, og dermed ligger opplevelsene noe høyere enn det vi antar at gjennomsnittet i Norge er. Vi trengte derfor en uavhengig datainnsamling for å kunne si noe om snittet i Norge.

Nasjonal Tillitsindex er en representativ studie av arbeidstagere i Norge, på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler, kjønn, alder og ledernivåer. Dette gir oss nyttig innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves, både som øyeblikksbilde og over tid. Vi benytter samme undersøkelse som til våre kunder.

I rapporten vil du, blant annet, få vite mer om:

  • Utvikling av tillit og kultur i perioden 2018 til 2023.
  • Opplevelser i norsk arbeidsliv.
  • Toppleders blindsone.
  • Avvik mellom offentlig og privat sektor. 

Fyll ut skjema ved siden av for å få tilgang til rapporten.


God lesning!

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift