Rapport

Hvordan ser fremtidens HR ut?

Det er aldri enkelt å spå fremtiden, spesielt ikke når endringer skjer raskt. Desto viktigere blir det derimot å kartlegge hvilke endringer og utfordringer som kan komme for på den måten å kunne forberede seg. Hvordan kan fagfeltet best tilpasse seg endringene, og hva vil det kreve av HR-rollen?

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og dette vil ha betydning på HR i årene som kommer. Også globalisering er en realitet som vil fort-sette å sette sitt preg på arbeidslivet. Rekruttering på tvers av landegrenser og konkurranse fra lavkostnadsland og dets betydning på norske arbeidsplasser vil påvir-ke HR i stor grad. Samtidig skyter teknologi-en stadig større fart, noe som også vil by på nye utfordringer for HR.

I denne e-boken gjør vi et dykk i de største endringene som vil kunne påvirke norsk arbeidsliv i tiden som kommer. Vi vil også vurdere arbeidsstokkens preferanser og krav til arbeidsplassen, samt hvordan dette vil på-virke HR.

Deretter ser vi på hvordan HR-rollen vil kunne forandre og tilpasse seg, samtidig som vi vurdere fagets utvikling de siste 30 årene. Har de utviklet og forbedret seg i en tilfredsstillende takt?

Vi håper at dette vil gi deg ny innsikt og ikke minst motivasjon til å møte fremtidens HR.

Rapporten er fra 2017.

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift