Rapport

HR Panel 2018 -Trender innen Human Resources i Europa

I 2018 undersøkte Great Place to Work® rundt 700 HR-fagfolk i 13 europeiske land for å fange trender innen Human Resource Management. Undersøkelsen viser at innovasjon har en høy prioritet blant organisasjonene, tett etterfulgt av vekst og digital transformasjon.

  • Endringsledelse, lav turnover, employer branding og arbeidsmiljø viste seg å være mer sentralt enn tradisjonelle temaer som performance management.
  • Et stort flertall ser at troverdigheten og innflytelsen til HR øker i organisasjonen, og representeres i toppledelsen.
  • Dette gjenspeiles også i budsjettene ettersom over halvparten rapporterer økte budsjetter, selv om ressursene ikke vokser i samme takt som HRs ansvar og innflytelse.
  • For de fleste er den største utfordringen mangelen på HR-teknologi- og verktøy.

Organisasjonene er også opptatte av å sikre et bedre arbeidsmiljø, blant annet gjennom balanse mellom arbeids- og privatliv. Å tiltrekke og beholde talent er kritisk, med en forventet økning i talentmobilitet og økende antall internships og praktikantplasser. Det er økende fokus på employer branding, hvor over halvparten av respondentene har en egen merkevarestrategi som en del av deres HR-plan. Over halvparten av respondentene sier de har omfavnet sosiale medier og digitale verktøy. Verktøyene brukes hovedsakelig til å kommunisere med kandidater, internkommunikasjon og til digital kompetanseheving for medarbeiderne.

Rapporten viser de mest verdifulle praksisene som brukes for å utvikle organisasjonskultur, med vekt på betydningen av kommunikasjon, opplevelsen av en større mening, læring og utvikling, trivsel på jobben, samt mangfold og inkludering. Til tross for økt fleksibilitet på arbeidsplassen, er tradisjonelle arbeidsmodeller fortsatt gjeldende. Derfor bør HR-ledere må finne en gyllen middelvei ved å opprettholde den eksisterende kulturen og ta i bruk nye løsninger som har en positiv innvirkning

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift