Rapport

Beste arbeidsplasser Norge 2021

Krisen har fremhevet verdien av tillitsbasert ledelse - nærmere på avstand!

Hvert år samler vi ny kunnskap i møte med landets arbeidsplasser, ledere og ny forskning. Denne kunnskapen vil vi skal komme fellesskapet til nytte. Desto mer kunnskap, desto større er sannsynligheten for at vi sammen øker produktivitet og skaper et bærekraftig samfunn hvor det er godt å jobbe. I denne rapporten deler vi litt av det vi i Great Place To Work har sett, erfart og lært det siste året.

Pandemien har vist at det er viktigere enn noen gang å ta medarbeidernes opplevelser på alvor. Dette har blitt tydeliggjort i en tid hvor vi alle ble truffet av corona - samtidig, uplanlagt og uforutsett – og det har gjort noe med oss. Kultur og ledelse ble viktig og det hastet - det ble avgjørende både på kort og lang sikt. Forskjellen i hvorvidt virksomheter lykkes skyldes i stor grad utøvelse eller fravær av ledelse. Det er på tide å løfte blikket, og ta med seg læringer fra året som har gått inn i fremtiden.
 

Great Place to Work Blogg

kultur og ledelse i Nevion_ansatte

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

bilde av inngang fra kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Bygging av en vinnende kultur: Cisco sin sukessoppskrift