Artikkel

Slik har Nevion styrket kultur og ledelse

Utforsk hvordan samarbeidet mellom Great Place to Work og Nevion har styrket kultur og ledelse, med fokus på effektiv bruk av medarbeiderundersøkelser.

Definisjon av en god arbeidsplass

En god arbeidsplass er et sted der tillit, stolthet og fellesskap er sentrale verdier. Hos Great Place to Work definerer vi nettopp dette som kjennetegnene på en god arbeidsplass. Gjennom medarbeiderundersøkelser avdekker vi hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen sin, og denne innsikten gir oss retning på hvor og hva ledere og HR må fokusere på for å skape en god arbeidsplass. Selskaper som lykkes med kultur og ledelse har et solid konkurransefortrinn.

Suksesshistorie: Nevion og Great Place to Work

Nevion har vært en samarbeidspartner med Great Place to Work siden 2019, og de har opprettholdt et høyt resultatnivå på medarbeiderundersøkelsen over tid. Høsten 2023 ble de re-sertifisert som et Great Place to Work, noe som viser at de har lykkes med å utvikle kultur og ledelse. Samarbeidet med Great Place to Work har vært avgjørende for Nevion’s suksess. «Samarbeidet har vært viktig for at vi skal være rustet i det arbeidet vi skal gjøre», sier Head of People & Culture Marianne Saxrud-Almaas. Å jobbe med eksterne eksperter, som kan faget og som kjenner selskapet, har vært verdifullt og resultert i at Nevion har implementert et kulturarbeid som utgjør en forskjell for selskapet. «Det har betydd mye for oss å ha en dyktig rådgiver å samarbeide med som har blitt kjent med oss og selskapet, og som gir oss feedback, råd og respons», sier Head of People & Culture Marianne Saxrud-Almaas.

Erfaringer med medarbeiderundersøkelsen

I etterkant av medarbeiderundersøkelsen er det kritisk for suksess å jobbe godt med resultatene og forstå hvorfor medarbeiderne opplever arbeidsplassen sin slik som de gjør. Nevion har gjennom godt teamarbeid og gode diskusjoner økt bevissthet om hva de er gode på og hva de trenger å jobbe ekstra med. En viktig lærdom har vært betydningen av å leve opp til de verdiene og prinsippene de kommuniserer. Å gå fra ord til handling er avgjørende for å skape en god arbeidsplass.

Utfordringer og løsninger

Å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, kan oppfattes som utfordrende. En av utfordringene Nevion har møtt i arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er tidsaspektet. Det krever tid og ressurser å gjennomføre undersøkelsen og følge opp resultatene. I starten var det også en viss skepsis til hvorvidt dette arbeidet hadde en reell verdi. Men gjennom samarbeidet med Great Place to Work har de fått støtte og veiledning som har bidratt til å overvinne disse utfordringene.

Strategisk fokus: People - Working together

Så hva betyr en medarbeiderundersøkelse egentlig? Det handler om å sette kultur og ledelse på agendaen, og medarbeiderne i fokus. Dette menneskefokuset satte Nevion virkelig på agendaen under strategidagene i mars 2024. Slagordet for dagene var «Together – To reach new horizons!», og vi i Great Place to Work var invitert med på disse dagene. Under overskriften «Nevion as a great place to work» jobbet hele organisasjonen videre med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, med mål om å gi alle muligheten til å engasjere seg. Det å sette av tid til diskusjoner og samspill kollegaer imellom er verdifullt i arbeidet med å kunne ta tak i og videreutvikle det som er viktig for medarbeiderne, og dermed skaper gode opplevelser.

Ved å utvikle god intern infrastruktur, med gode oppfølgingsprosesser i alle ledd, og å sette folk på agendaen, viser Nevion at de er dedikerte til å skape en enda bedre arbeidsplass for alle ansatte.