Artikkel

Seks grunner til at din virksomhet bør sertifiseres

Great Place to Work® Institute har mer enn 30 års erfaring i å måle og forstå hva som kjennetegner de beste virksomhetene. De som lykkes over tid, utvikler organisasjonskultur og ledelse basert på gjensidig tillit. Hvilke systemer, policys og praksiser ligger til grunn for deres suksess? Hva skaper robusthet og bærekraft over tid?
Forskning og empiri viser at tillitsbasert kultur og -ledelse gir virksomheter høyere produktivitet og bedre resultater. Gjennom prosessen for å oppnå en sertifisering får virksomheten et systematisk rammeverk for kontinuerlig kartlegging og utvikling av egen kultur. En sertifisering gir visshet om at virksomheten har et godt lederskap og en god organisasjonskultur basert på tillit.

Det unike med Great Place to Work Sertifisering er hovedfokus på vurdering av hva som faktisk fungerer og oppleves relevant for den enkelte medarbeider. Prosessen kartlegger, vurderer og gir retning for forbedringsarbeid.


Hvorfor sertifisering?

 1. Det lønner seg
  Våre studier av de beste arbeidsplassene i over 25 år viser at virksomhetene med en tillitbasert kultur har betydelig lavere sykefravær, lavere turnover og bedre økonomisk utvikling enn bransjestandard.

 2. Økt innovasjon
  Medarbeidere og team tar initiativ og risiko. Prøving og feiling er høyt verdsatt som læring.

 3. Økt kunde- og brukertilfredshet
  Medarbeidere forstår hvordan deres handlinger påvirker virksomhetens suksess. Hver enkelt gir det lille ekstra for å sikre en god kundeopplevelse.

 4. Mer synlig merkevare 
  Medarbeidere og kunder har større lojalitet til virksomheten gjennom flere positive interaksjoner. Et synlig bevis på at man lykkes styrker anerkjennelse av virksomhet, produkter og tjenester.

 5. Tiltrekke og beholde medarbeidere 
  I en virksomhet med tillitsbasert kultur blir medarbeidere lenger, de er mer aktive i å anbefale kandidater og er aktive ambassadører for virksomheten. Dette fører til flere kvalifiserte søkere.

 6. Økt smidighet og fart
  Medarbeidere og ledere initierer og praktiserer en mer meningsfull og effektiv to-veis-kommunikasjon, noe som gir større tilpassingsdyktighet, mindre endringsmotstand og raskere fart til markedet.

  Great Place to Work Sertifisering bekrefter at dere har organisasjons- og leder policys og praksiser på plass, at disse lever aktivt i virksomheten og at de er relevante for medarbeiderne. Dette gir resultater.

  Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller meld deg på et av våre webinarer.