Artikkel

Hvordan bygge stolthet internt?

HELP forsikring er en av Norges Beste Arbeidsplasser, og startet samarbeidet med Great Place to Work i 2014. De har gjennom de siste årene klart å holde seg på toppen av lista til tross for stor vekst og ny størrelseskategori.

Men, de har ikke alltid vært et «Great Place to Work». Vi må tilbake til 2014 da HELP tok kontakt med oss for å benytte seg av vår medarbeiderundersøkelse, Trust Index. HELP hadde et ønske om å være et advokatfirma utenom det vanlige og ønsket å legge ned mye arbeid for å bygge en sterk organisasjonskultur knyttet opp mot sine verdier; empatisk, strukturert og offensiv. De ble sertifisert  for første gang i 2019, og jobber fortsatt kontinuerlig for å forbedre sin organisasjonskultur med utgangspunkt i resultatene av Trust Index.

Etter å ha jobbet langsiktig med aspekter som inkludering, mangfold og fellesskapsfølelsen scorer de nå godt over det norske gjennomsnittet, og målet er å holde seg på dette gode nivået.

Hvordan skape engasjement rundt medarbeiderundersøkelsen?

For å oppnå engasjement blant ansatte rundt medarbeiderundersøkelsen er det viktig at ledergruppen selv viser engasjement rundt hvor viktig medarbeideropplevelsen er for å skape et godt arbeidsmiljø og en sterk organisasjonskultur. I HELP er daglig leder opptatt av å synliggjøre det arbeidet som er lagt ned gjennom året i forkant av ny undersøkelse. Dette for å vise at toppledelsen er opptatt av å ta tak i de områdene som de ansatte signaliserer gjennom besvarelsen. Resultatene blir presentert til alle ansatte i etterkant av hver måling og hver avdelingsleder blir tildelt resultatene for sin avdeling.

Cathrine Kaxrud, markedssjef i HELP Forsikring, trekker frem viktigheten av å gjennomføre endringer hurtig. Det viser at tilbakemeldingene blir tatt seriøst, og sørger for at ansatte ikke opplever «tomme løfter».

HELP er gode på de store linjene – de er gode på inkludering, tillit og troverdighet – Men det som ofte kommer frem i undersøkelsen er de små konkrete tingene.

De har blant annet brukt flere år på å bygge opp en god feedback kultur, og jobber strategisk med dette gjennom ulike arenaer som fellesmøter og egne diskusjonsgrupper.

Tiltak for å bygge stolthet internt

Hovedkanalene for å bygge intern stolthet i HELP er intranettet. Her legger administrerende ut kundetilbakemeldinger, sammendrag av uka og løfter frem ansatte som har utmerket seg. Dette var et spesielt godt tiltak under Covid som gjorde at ansatte følte seg inkludert og oppdatert til tross for at de satt på hjemmekontor. De er også flinke til å dele bilder av smått og stort og ønsker nyansatte velkommen via intranett.

HELP byr på seg selv!

Instagram er et godt verktøy for HELP når det kommer til å styrke sitt employer brand og øke synligheten mot deres målgruppe- Jusstudenter. Her viser de frem ulike aspekter av det å jobbe i HELP som f.eks. arbeidshverdagen, menneskene, feiringer, bonusturer og sosiale arrangementer.

Advokatbransjen er preget av store aktører og HELP har ikke alltid vært top of mind for advokatstudenter – men de ser nå en økning i interesse blant studenter i rekrutteringssammenheng og det blir ofte referert til videoer, arrangementer eller innlegg fra instagram.

Instagram bidrar også til økt stolthet internt da ansatte føler seg mer sett og vet at ledelsen ser mer av arbeidet de legger ned.