Artikkel

En av Norges største arbeidsgivere for ungdom og minoriteter

Det eksisterer mange myter om McDonald's, og mange har et forhold til restaurantkjeden med 1,9 millioner medarbeidere i over 120 land. Hvordan det har seg at McDonald's kom på pallen i Great Place To Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser i 2016, lurer nok mange på. Det finnes nok ikke ett enkelt svar på dette, men jeg ønsker med dette blogginnlegget å gi et lite innblikk i hvordan vi i McDonald's i Norge tar rollen som en av Norges største arbeidsgivere for ungdom og minoriteter.

 

Det første møtet med arbeidslivet

På et tidspunkt i livet må de fleste av oss søke etter vår første jobb. Man har kanskje ikke all verdens erfaring å vise til når man er ung, men man har like fullt en iver og ambisjon om å komme seg ut i jobb. Kanskje for å tjene seg noen lommepenger, eller kanskje som en del av å bygge CV'en mens en studerer. Uansett årsak, er McDonald's er et selskap som gir forskjellige typer mennesker muligheten til å prøve seg, uten å nødvendigvis ha lang arbeidserfaring.

Når du kommer til oss, er vi bevisste på at man skal bli tatt godt imot. Det første vi gjør, er å gå igjennom arbeidskontrakten, og forklare alle formaliteter som inngår i et arbeidsforhold. Dette er kanskje bare en formalitet for mange arbeidsgivere, men for oss er dette et viktig punkt, all den tid mange av medarbeiderne våre kanskje ikke har vært i jobb tidligere. Vi vil at de ansatte skal vite om sine rettigheter. Samtidig er det viktig for oss at den ansatte er bevisst på sine oppgaver og plikter. Vi verdsetter at man tar ansvar, viser initiativ, og er lærevillig. Gjør man det, er det faktisk mulig å bygge karriere i McDonald's-systemet. Ett av områdene hvor vi scorer høyt, er på samhold blant de ansatte. Dette er noe som vi jobber med daglig, slik at medarbeiderne våre skal glede seg til å komme på jobb. Har vi fornøyde ansatte, har vi bedre forutsetning for å få fornøyde kunder også.

 

Tar samfunnsansvar

I tillegg til å være forretningsorienterte, er det viktig for oss i McDonald's at vi skal være en «god nabo». Med dette er vi bevisste på at vi, som selskap, har ressurser til å bidra i samfunnet utover bare å selge burgere og pommes frites. Et av områdene hvor vi bidrar, er å integrere minoriteter til McDonald's, og gi dem en mulighet i arbeidslivet. I dag har vi om lag 80 forskjellige nasjonaliteter som jobber hos oss, og dette mangfoldet ser vi på som en styrke. Jeg vil være så ærlig å si at vi i McDonald's ikke helt forstår skepsisen som ytres mot mangfold, hvor det hevdes at fremmede kulturer er en fare for samfunnet. Vi er allikevel fullt klar over at man må ha visse basisferdigheter for å kunne integreres i arbeidslivet her i Norge, og fungere på lik linje med etniske nordmenn. Vi samarbeider derfor med NAV og AOF for å gi medarbeidere med minoritetsbakgrunn opplæring i norsk, IT og matematikk. Dette er bare ett av områdene hvor vi tar ansvar for å være en «god nabo».

 

En styrke på CV'en

Studenter som har jobbet på McDonald's ved siden av studiene, gir oss tilbakemeldinger på deres erfaringer fra McDonald's blir ansett som et kvalitetsstempel når de søker jobber. Ved å ha jobbet på McDonald's får man erfaring i kundeservice, matsikkerhet, økonomi og ledelse. Setter man disse ferdighetene i sammenheng med at McDonald's jobber systematisk med opplæring og gir de ansatte muligheter, har vi kanskje svaret på at vi kom på pallen i 2016 – og at vi forhåpentligvis kan nå enda høyere når Norges beste arbeidsplasser skal kåres i 2017.

Magnus Dagestad
Driftsdirektør i McDonald's Norge