Artikkel

Mangfold i team er avgjørende for innovasjon

Verden og omgivelser er i stadig endring, men én ting forblir konstant: Organisasjoner som utnytter forskjellene til sine ansatte er de som vil utmerke seg. 

Great Place To Works globale forskning viser at når det gjelder å frigjøre innovasjon, er mangfold og inkludering på arbeidsplassen nøkkelen. Uavhengig av bransje, felt eller domene, opplever organisasjoner som søker ulike synspunkter – på tvers av etnisitet, kjønn, alder, utdanningsbakgrunn osv. – høyere innovasjonsgrad. 

For eksempel har forskningen vist at når ansatte er ukomfortable med å dele personlige opplysninger, som for eksempel seksuell legning eller en funksjonshemming, ser vi et fall i graden av ansattes tillit, stolthet og kameratskap, som alle er avgjørende for effektiv innovasjon i organisasjonen. Å fremheve viktigheten av mangfold og inkludering på arbeidsplassen er sentral for å frigjøre organisasjonens potensiale for innovasjon.

Mange ledere forbinder innovasjon med eksperter, teknologer og FoU-fagfolk som sitter i roller som har til hensikt å drive vekst for selskapet. Men sannheten er at innovasjon handler om mennesker. Det handler om de revolusjonerende ideene som vokser frem gjennom å jobbe sammen i forskjellige og inkluderende team. 

Mangfold og inkluderende team er de nye innovasjonsmotorene på arbeidsplasser fordi: 

  1. Mangfold og inkluderende team skaper innovative ideer

Ideer er ikke skapt ut av løse luften. De er skapt av mennesker - av team av mennesker. Og jo mer mangfoldige disse teamene er langs mange dimensjoner (kultur, etnisitet, kjønn, seksualitet, alder, erfaringsnivå, utdanningsbakgrunn, ekspertise osv.), jo mer sannsynlig er det at de henter inspirasjon fra tilsynelatende ikke-relaterte steder. Disse idékombinasjonene fører til mer nytenkning og mer innovative ideer. 

Et godt eksempel på dette konseptet er Wegmans’ blomkålrishistorie. I 2014, før blomkåldillen virkelig trendet, kom Jody Wood, en måltidscoach hos Wegmans, opp med ideen om å introdusere blomkålris som et sunt matalternativ i butikken. Dette initiativet ble initiert av Woods egen reise for å finne gode kostholds alternativer for ektemannens type 2-diabetes. 

Ideen ble implementert takket være den inkluderende og mangfoldige kulturen ved Wegmans, som verdsetter innspill fra alle ansatte, uavhengig av deres rolle. Woods tilsynelatende enkle idé ble omfavnet av ledelsen, testet i butikken, og deretter rullet ut over Wegmans-kjeden etter en stor suksess. Nå ser vi blomkålris som en del av sortimentet også i mange norske matbutikker. 

Dette er et eksempel på hvordan en inkluderende kultur kan tillate et selskap å ligge i forkant av trender. 

  1. Mangfold gjør oss flinkere til å ta avgjørelser

Når det skal besluttes hvilke ideer som skal testes og investeres ressurser i, er inkluderende team langt bedre enn homogene. 

Data samlet inn av Cloverpop fant at jo mer mangfold i teamet (etter kjønn, geografi og alder), desto bedre er teamets evne til å ta beslutninger. James Surowieckis bok "The Wisdom of Crowds" støtter også denne teorien. 

Team som består av personer med ulikheter, øker sjansene for å velge en idé som er «game- changing». Hvorfor det? Fordi tankemangfoldet strekker et team på måter som kan være utfordrende, men effektive. 

Mangfold i tankegang gir også næring til ansattes tillit, noe som øker ansattes ambisjonsnivå i forhold til hva de tror de kan oppnå og redefinerer områder og oppgaver de vanligvis opererer innenfor. 

For eksempel, da vi spurte ansatte i Trust Index™-undersøkelsen om det var noe som gjorde arbeidsplassen deres spesiell eller unik, sa en LHBTQ+-identifiserende respondent: 

«Det er mange muligheter for vekst og variasjon. Teamet mitt og jeg utvikler og iverksetter stadig nye ideer og prosesser, som jeg føler er intellektuelt utfordrende og virkningsfulle på en måte som ingen annen jobb jeg har vært en del av har kunnet tilby meg.» 

Et mangfoldig team av beslutningstakere kan også forhindre dårlige beslutninger fra å bli tatt ganske enkelt ved å inkludere folk som tenker annerledes.

  1. Inkluderende team er flinkere til å få innovative ideer virkeliggjort

Ulike team kan bringe et bredt spekter av erfaringer, perspektiver, ferdigheter og nettverk. Denne ekspansive ressursbasen lar dem utføre ideer raskere, mer effektivt og kostnadseffektivt. 

Slik kan organisasjoner holde tritt med det raskt utviklende forretningslandskapet. Derfor utvikler mangfold ikke bare nye ideer; det gir nye muligheter og øker tempoet for å utføre disse ideene effektivt og oppnå resultater av høy kvalitet. 

Tall og eksempler i artikkelen er hentet fra vår globale forskning og er ikke direkte koblet mot resultater i Norge.