Artikkel

ExploCrowds unike kultur gir rom for innovasjon


ExploCrowd er et norsk selskap som kombinerer lagarbeid, innovasjon og kreativitet for å akselerere leting, produksjon og CO2-lagring på den norske kontinentalsokkelen. De er 23 ansatte per nå og ble sertifisert som et Great Place To Work i desember 2022. Deres resultater fra Trust Index tegner et bilde av en organisasjon hvor de ansatte opplever høy grad av tillit og opplever arbeidsplassen sin som et fantastisk sted å jobbe. Vi tok derfor en prat med Sidsel Lindsø, CEO i ExploCrowd for å høre hva det er som gjør deres arbeidsplass så unik.

ExploCrowd har trua på å gjøre ting på sin egen måte og har hatt noen hypoteser om ledelse og motivasjon som de ønsket å teste ut, og har gjort en innsats for å skape en arbeidsplass med en høy grad av tillit til hverandre. Motivasjonen for å få til det var troen på at jo større grad av tillit det finnes mellom folk, jo mer kan man spare på systemer og kontroll, bedre samarbeid og integrasjon – som igjen gir gode resultater på bunnlinjen.

«Vi har naturligvis visst at det gikk i riktig retning, men ønsket mer innsikt i hvordan vi ligger an i forhold til andre selskaper, fordi det vil hjelpe oss å identifisere områder hvor vi kunne forbedre oss», forteller Sidsel. «Vi hadde også en tanke om at resultatene fra en medarbeiderundersøkelse ville gjøre samtalen om selskapets kultur lettere, og ønsket å bruke resultatene som et verktøy.»

 

Sidsel
Sidsel Lindsø, CEO i ExploCrowd

ExploCrowd har mange unge ansatte og når man kommer direkte fra universitetet har man lite bevissthet eller erfaring rundt hvordan en selskapskultur påvirker en. De som har lang fartstid vet forskjellen på “gode kulturer” som bygger mennesker opp, og “dårlige kulturer” som over tid har negativ effekt på tillit og motivasjon. ExploCrowd håpet på muligheten for å få en bevissthet hos alle ansatte rundt hvordan man skaper en arbeidsplass med trivsel og hvilke tiltak som virker.

«Da vi fikk resultatene ble vi jo litt blown away. Teamet fikk resultatene presentert av Bjørn Hviding fra Great Place to Work som gikk gjennom de enkelte elementene før vi en åpen diskusjon med avklarende spørsmål og gode refleksjoner rundt hvorfor vi hadde høy score innen noen områder, og adresserte lavere score innen andre områder. Mye av det hadde vi reflektert rundt i andre sammenhenger, men noe var nytt, og tanker ble delt fra både helt ferske folk i gjengen og noen av de som har mye mer erfaring. Det som var spesielt, var at alle forlot møtet litt mer stolt av å være en del av ExploCrowd.»

Selskapet har i tiden etterpå opplevd flere refleksjoner og engasjement blant de ansatte og har sett en markant positiv forandring: det er helt tydelig at samholdet er enda sterkere og at de ansatte nå viser enda mer initiativ.

Great Place To Work bidro med sin ekspertise i kartlegging av kultur

Påstandene i undersøkelsen går helt inn i kjernen og avdekker essensen av et selskap sin kultur. For ExploCrowd har det betydd at de enkelte brikkene i puslespillet har blitt mye tydeligere. Hypotesene de har trodd på har nå fått en faglig forankring som har stor betydning. Nå er det en dyp forståelse for hva det er de har skapt og hvordan alle kan bidra til å skape en god arbeidskultur hvor mennesker trives. Alle i selskapet er beviste på byggesteinene som skaper en god kultur.

Sertifiseringen betyr mye i konkurransen om nye kunder

ExploCrowd har allerede et godt renomme i markedet og opplever at mange tar kontakt og gjerne vil jobbe for dem. Sertifiseringen gir et synlig bevis på at historiene som fortelles faktisk representerer hvordan det er å jobbe hos dem, og øker troverdigheten i markedet.

«For oss handler det like mye om rekruttering av kunder. Det er tydelig for alle at vi i ExploCrowd har gjort ting på en annen måte, og det har tatt tid å forstå hva det er vi gjør som er annerledes. Flere kunder har forstått det, og vi har ofte blitt valgt som leverandør på grunn av måten vi jobber på, og især måten vi jobber sammen med kundene våre på. Sertifiseringen fra Great Place to Work gjør det enklere for oss å kommunisere spesifikt hva det er vi gjør annerledes, og hvorfor.»

Hva er det som er spesielt med deres kultur?

ExploCrowd sitt mål er å bygge et High Performance Team hvor menneskene er motivert av å levere prestasjoner på høyt nivå. Hypotesen er at vi må legge rammene til rette for at enkeltpersoner skal kunne levere deres beste, og gi plass til forskjeller. Alle motiveres ulikt og ved å fokusere på folk sine styrker, ville man få til noe helt spesielt.

«Hos oss får man lov til å være den man er, og det ser vi som en styrke.»

Sidsel legger vekt på at de er transparente rundt alt de har lovmessig lov til, og at det er en viktig del av det å bygge tillit og sikre at de er effektive. Et eksempel er åpenhet rundt hva ansatte får i lønn, og det stiller naturligvis krav til ledelsen om at forskjeller skal forklares, men det sikrer også at forskjellene faktisk er fair. Et annet eksempel er at sjefen deler al informasjon relatert til ongoing business på kontinuerlig basis, og det betyr at alle skal være oppdatert og ha tilgang på samme informasjon på samme tid. Det betyr igjen at organisasjonen er klar til å snu seg fort når vi må, fordi alle forstår hvorfor det må skje.

«Det er naturligvis en utfordring at vi jobber virtuelt og er fordelt på mer enn ti geografiske lokasjoner, men vi får det til. Og det er helt klart en av våre konkurransefordeler.»

I en globalisert verden må vi forholde oss til at det som skjer på den andre siden av verden kan påvirke oss og vår business. Det betyr også at virksomheter må være i stand til å gripe muligheter og endre retning, fort.

Et selskap med en kultur hvor de ansatte trives, og alle har tilgang til nødvendig informasjon vil ha konkurransefordeler og mulighet for å snu seg fort og levere under nye premisser. Men det er også et annet aspekt: innovasjonskraften.

En virksomhet som utøver tillitsbasert ledelse gir muligheter og rom for nye ideer til å vokse frem. Innovasjon skjer når man minst venter det og vi mener at kulturen er kjernen til å legge til rette for innovasjon. Vi har i ExploCrowd hatt privilegiet av å oppleve verdiskapende innovasjon utallige ganger, og det motiverer til å teste enda mer og se hva det er mulig å få til, avslutter Sidsel

Fotograf: Anne Lise Norheim