Artikkel

Engasjerte ansatte i nedgangstider skaper motstandsdyktige selskaper

En resesjon for norske selskaper krever rask tilpasning og høyt medarbeiderengasjement. Norge, som resten av verden, står i økonomiske svingninger og usikkerhet.

Hvordan håndterer norske selskaper og deres ansatte denne utfordrende perioden? Bedriftene står overfor nødvendigheten av rask omstilling og tilpasning.  Hvordan kan engasjerte ansatte være nøkkelen til suksess, fremme innovasjon og forbedret produktivitet, til tross for økonomiske tilbakeslag? Hvorfor lykkes noen selskaper bedre enn andre og hvordan kan sterkt lederskap og medarbeiderengasjement utgjøre en forskjell?

Norge, som mange andre land, har ikke vært immune mot de økonomiske svingningene som preger det globale markedet. I de senere årene har vi vært vitne til ulike økonomiske utfordringer, fra pandemirelaterte forstyrrelser til internasjonale handelsspenninger, som alle har bidratt til økt usikkerhet og i noen tilfeller, en resesjon. Dette har satt både selskaper og deres ansatte på prøve, med behovet for at organisasjoner og ansatte raskt tilpasser seg endringene som kreves for organisasjonens suksess, som blir betydelig.

Mens behovet har økt, mener bare 68 % av norske arbeidstakere (Nasjonalt Tillitsindex 2023) at de selv og deres kolleger tilpasser seg raskt til endringene som kreves for vår organisasjons suksess.

Norges økonomi og resesjonen

Norge er en liten åpen økonomi som er sterkt avhengig av handel med andre land, noe som gjør den følsom for globale økonomiske trender. Resesjoner, ofte utløst av eksterne faktorer, har medført at selskaper er nødt til å vurdere sine strategier og arbeidsmetoder på nytt. I løpet av de siste årene har det blitt klart at evnen til å tilpasse seg raskt til nye og endrede markedsforhold er avgjørende for overlevelse og suksess. Høy inflasjon, økte renter og fallende kjøpekraft og en urolig verden har nå brakt mange norske virksomheter inn i veldig urolig farvann. Dette hører vi ukentlig fra våre kunder. Men felles prioriterer de alle folkene sine, det er nå de sikrer robusthet, tillit og fremtidig konkurransefortrinn.

Engasjerte ansatte avgjørende i motgangstider

I en tid preget av økonomisk usikkerhet og krevende tider er det viktigere enn noensinne å opprettholde engasjementet blant de ansatte.

Forskningen er klar! Employee Satisfaction and Long-run Stock Returns, 1984-2020. (Financial Analysts Journal, 78:3, 129-151) Hamid Boustanifar, Young Dae Kang)

Ved bruk av data som spenner over fire tiår (1984-2020) og state-of-art empiriske finansfaktormodeller, finner de at de beste selskapene oppnår bedre avkastning på børsen år for år, men kanskje viktigst nå, at meravkastningen er spesielt stor i "dårlige" tider. Virksomheter som satser på og lykkes med tillitsbasert kultur og ledelse kommer raskere tilbake enn sammenlignbare virksomheter.

Engasjerte ansatte er ikke bare mer produktive og kreative, men de er også en kritisk faktor for at et selskap skal kunne navigere gjennom og til slutt komme seg ut av en økonomisk nedgangskonjunktur.

For eksempel bidrar engasjerte ansatte til å tenke annerledes. De ønsker å tenke innovativt og finne kreative løsninger på utfordringene som en resesjon bringer med seg. Deres engasjement driver dem til å tenke utenfor boksen og identifisere nye muligheter for selskapet. Dessuten er de mer fleksible og tilpasningsdyktige, der de enklere tilpasser seg endrede arbeidsforhold og prosesser som kan være nødvendige under en resesjon.

Når de ansatte er engasjerte, øker også produktiviteten deres. De er mer motiverte til å jobbe hardere og smartere, noe som er avgjørende når ressursene er begrensede, og hver innsats teller dobbelt.

Usikkerhet og nedgang er en stressende tid for alle i et selskap. Her bidrar høyt medarbeiderengasjement til et mer positivt arbeidsmiljø, og reduserer risikoen for utbrenthet og turnover. I stedet skaper det en følelse av samhold, der en støtter hverandre og jobber sammen mot felles mål.

Engasjerte ansatte spiller også en svært viktig rolle når det gjelder å skape sterke og lojale bånd med kundene. Det er rett og slett slik at ansatte som er engasjerte i sitt arbeid og i sitt selskap, ofte blir de beste ambassadørene. Deres positive holdning og engasjement smitter over på kundeopplevelsen, noe som er avgjørende for å beholde og vokse kundebasen i økonomisk utfordrende tider.

Så hvorfor lykkes noen selskaper bedre enn andre?

Svaret kan ofte finnes i selskapets kjerne - dets administrerende direktør.

En administrerende direktør som ikke bare forstår, men også handler ut fra innsikten om at rett ledelse og kultur sikrer medarbeiderengasjement. Det er avgjørende for selskapets suksess og kan virkelig gjøre en forskjell.

I Great Place To Work har vi oppsummert all vår forskning om arbeidsplasskultur i fire linjer:

En god arbeidsplass begynner med lederne.

Lederne former opplevelsene hos medarbeiderne

Opplevelsene former kulturen.

Kulturen driver resultatene.

Effekt utsnitt med innhold

Disse fire linjene er verd å lese om og om igjen. Faktisk har noen av ledere denne teksten på pulten, for hver dag minne om hvor viktig det er å leve som man lærer. For vår atferd som ledere gir store ringvirkninger.

Dette er selvfølgelig alltid viktig, uavhengig av lav- eller høykonjunktur. Og fokuset skal være på de ansatte.

For når ledelsen engasjerer seg fullt ut i å bygge og opprettholde deres engasjement, skapes en kultur der tilpasning, innovasjon og ekstra innsats blir en naturlig del av selskapets DNA.

Å skape et slikt engasjement er ikke noe som skjer over natten. Det er en prosess som krever tålmodighet, engasjement og en genuin vilje til å forstå og svare på de ansattes behov og forventninger.

Det handler om å skape et miljø der hver ansatt føler seg verdsatt, deres stemmer høres, og deres bidrag anerkjennes. Dette kan oppnås gjennom transparent kommunikasjon, anerkjennelse av prestasjoner og muligheter for profesjonell utvikling og vekst.

Når et selskap lykkes med dette, blir resultatet tydelig. Ikke bare i arbeidsmoralen, men også i de økonomiske resultatene.

89% av de ansatte på Norges beste arbeidsplasser mener at deres kolleger raskt tilpasser seg nødvendige endringer for å oppnå suksess. Dette er ikke bare en indikator på en sterk arbeidskultur, men også en forklaring på hvorfor disse selskapene har en tendens til å ha høyere lønnsomhet enn konkurrentene sine.

Dette viser at selskaper som investerer i sine ansatte og deres engasjement, skaper en positiv tilbakemeldingssløyfe som driver både ansattes tilfredshet og selskapets økonomiske suksess.

Dermed blir topplederens rolle ikke bare å lede selskapet gjennom strategiske beslutninger, men også å være en katalysator for å bygge en kultur av engasjement og tilpasningsevne som er nøkkelen til langsiktig suksess og motstandskraft.

Råd til deg som er leder under en resesjon

Mitt sterkeste råd risikerer dessverre å komme for sent. For det er de som allerede har investert i menneskene sine og kulturen sin lenge før en resesjon som kommer sterkest ut av den. Det så vi ikke minst under pandemien, der de som rangerte på listen over Norges beste arbeidsplasser klarte seg bedre enn gjennomsnittet. Det samme så vi i våre naboland.

Men det er selvfølgelig ting du kan gjøre her og nå:

Ikke reduser det som gjør det morsomt å gå på jobb. Kutt kostnader, men fortsett med deres after-work arrangementer og innebandytrening. Sørg for at dere fortsetter med deres kaffepauser, eller hva det nå måtte være som gjør at dere holder sammen.

Vær transparent. Usikkerhet er det verste som finnes og fører til en følelse av utrygghet, noe som sprer seg som en sykdom gjennom en organisasjon. Vær derfor tydelig, åpen og del hvor dere er, hva det innebærer, hva som kreves av alle og enhver, og hvordan planen fremover ser ut.

Be om innspill. Ensom er ikke sterkt, og ledere vet ikke alltid best. Og de hører og ser definitivt ikke alt. Spør deres ansatte hva de trenger, hva de liker og ikke liker. Med en medarbeiderundersøkelse sikrer du at medarbeiderne våger å gi dere et ærlig bilde av situasjonen, noe som gir dere data og innsikter å bygge videre på. Gjennom å være åpen og ærlig om resultatet vil dere kunne bygge troverdighet og trygghet i organisasjonen om at dere som ledere lytter og tar de viktigste ressursene dere har, nemlig medarbeiderne, på alvor.