Artikkel

Mer enn bare jobb

Det er lett å assosiere attraktive arbeidsplasser med saccosekker, gratis måltider og andre frynsegoder. Men de beste selskapene  i Norge kjennetegnes av riktige ansettelser, personlig utvikling og mening med jobben.

 

Etter at Great Place to Work i 1998 begynte å se på hva som kjennetegner gode arbeidsplasser har forventningene til arbeidsplassene økt. I Norge i år så vi på komponenter som; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap i over 200 bedrifter og deres 31,000 ansatte gjennom omfattende medarbeiderundersøkelser og andre offentlige data. 

I dag er ikke mennesker og kultur kun personalavdelingens ansvar, men også topplederens ansvar. Det har derfor fått betydelig økt fokus internt i bedriftene de siste årene, og flere toppledere ser nettopp på sammensetningen av riktige mennesker og kulturbygging  som et viktig konkurransefortrinn. Nøkkelen til suksess er å maksimere potensialet til ansatte og ledere.

Trenden blant de  beste arbeidsplassene viser tydelig at de ansetter de rette menneskene, har introduksjonsprogrammer og opplæring av nyansatte. Sammensetningen av medarbeidere, bevisste praksiser for rekruttering og opplæring av nye kollegaer skiller de beste bedriftene. De involverer og engasjerer nyansatte fra første dag, informerer kollegaer om den nye medarbeideren og har ofte en kollega som støtter den nyansatte faglig og sosialt. 84 prosent av medarbeiderne på Norges Beste Arbeidsplasser sier ledelsen ansetter personer som passer bra inn, opp imot det nasjonale gjennomsnittet på 57 prosent. Hele 92 prosent opplever at man tar godt imot nyansatte, sammenliknet med det nasjonale gjennomsnittet på 75 prosent.

De beste arbeidsplassene har en kultur for læring, utvikling og mestring. Av årets undersøkelse fremgår det også at de beste arbeidsplassene tilrettelegger for innovasjonsprosesser og kulturer der man eksperimenterer med muligheten til å lære av feil. 88 prosent hos de beste arbeidsplassene opplever at det er rom for å gjøre feil. Å gi hver enkelt medarbeider muligheten til kontinuerlig faglig og personlig utvikling gir mestringsfølelse i jobben og arbeidsoppgavene, og dette er fellestrekket blant bedriftene helt i toppsjiktet av kåringen. Norges beste arbeidsplasser fokuserer på å utvikle arenaer hvor medarbeidere kan dele erfaringer, tilby interne utviklingsmuligheter som kommuniseres tydelig, og at dette gjøres alt fra dag én på den nye arbeidsplassen. Det handler om å utvikle det menneskelige potensialet.

Bedrifter som evner å skape en tydelig opplevd mening, retning, kombinert med individuelle forventninger, gjør det best. 85 prosent av medarbeidere ved Norges Beste Arbeidsplasser, opplever at ledelsen har en klar oppfatning av hvor organisasjonen skal og hvordan de skal komme dit, mot 55 prosent på nasjonalt basis. Dette gjør at 83 prosent av medarbeidere ved Norges Beste Arbeidsplasser opplever at arbeidet betyr noe spesielt for dem og at det ikke «bare er en jobb».

De beste arbeidsplassene oppnår dette ved å involvere medarbeidere i utforming av verdier og arbeid med organisasjonens strategi. I tillegg er disse bedriftene tydelige på hva hensikten med arbeidet de driver med er, deler informasjon om det de gjør - og suksesshistorier som viser hvilken påvirkning dette har også utenfor organisasjonen. De beste bedriftene er flinke til å trekke frem hvor viktig hver enkelt medarbeider er for organisasjonens suksess. En tydelig kommunisert hensikt gjør at arbeidsplassen blir mer enn bare en jobb.

Ledelsen og enkeltledere på de beste arbeidsplassene tilstreber en kultur som gjennomsyres av gjensidig tillit. 83 prosent av Norges Beste Arbeidsplasser opplever tillit i relasjon til ledelsen og 88 prosent opplever et fellesskap på arbeidsplassen. De som lykkes med tillitsbasert kultur og lederskap ser tydelige effekter, som redusert sykefravær, økt endringsvillighet, økt innovasjonsevne og økte inntekter.

De beste bedriftene i landet har skjønt at arbeidshverdagen er mer enn bare jobb. Den må ha et meningsfylt innhold, personlig utvikling, et sosialt miljø - og en ledelse som både inspirerer og stimulerer.  Lykkes man med å få på plass disse komponentene, så skaper man ikke bare en velfungerende organisasjon. Man skaper et selskap rustet for fremtiden.

Denne teksten ble først publisert i Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv.