Artikkel

Temperaturmålinger bygger opp under medarbeiderundersøkelsen

Eiendomsmegler1 Innlandet gjennomfører temperaturmåling i tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelsen.

- Behovet for å være tett på har aldri vært større. Likevel ble den fysiske avstanden større enn noen gang, sier Fredrick Hyggen Frilseth, Salgssjef i Eiendomsmegler1 Innlandet

Eiendomsmegler1 Innlandet ønsket hyppigere tilbakemeldinger, i form av pulsmålinger, for å forsikre seg om at de var på riktig kurs, og at alle i organisasjonen følte seg ivaretatt.

Gjennom temperaturmålingen fikk organisasjonen vite akkurat det de ønsket. De fikk bekreftet mye, samt muligheten til å korrigere andre ting.

Blant annet la vi enda bedre til rette for hjemmekontor-løsningen, ved at den enkelte fikk dekket innkjøp av pult, kontorstol, arbeidslampe, m.m. i tillegg til datautstyr som selvsagt var på plass allerede.

Det siste året har organisasjonen fokusert på å være «tett på» alle lederne sine, og formidlet sterke ønsker om at de skulle være tett på sine medarbeidere igjen. God og hyppig informasjon, tilgjengelighet for spørsmål og bekymringer og fokus på det som er deres primære oppgave; hjelpe kundene med kjøp og salg av bolig.

De tre viktigste lærdommene Eiendomsmegler1 Innlandet tar med seg fra å lede under en krise

  • Viktigheten av å skape forutsigbarhet og trygghet
  • Være tett på, med hyppig og tydelig informasjon
  • Prioritere det som skaper aktivitet og resultat – nedprioritere andre   prosesser som kan vente.

Hvordan medarbeiderundersøkelsen og temperaturmålingene har hjulpet Eiendomsmegler1 Innlandet med å bygge sterkere kultur under krisen

- Pulsmålinger og  medarbeiderundersøkelser gir de ansatte en mulighet til å si sin mening om hva som er viktig for den enkelte. Det er verdifullt. Jobben er å bearbeide resultatene grundig, og involvere hele organisasjonen i etterkant. På den måten kan man enten skape mer forståelse, innsikt og trygghet – og/eller gjøre nødvendige korrigeringer.

Organisasjonen sin utfordring er at de ansatte er lokalisert over hele Innlandet – samt et kontor i Viken. Det er store geografiske avstander, og det å skape felles kultur da er en ekstra krevende oppgave.

- Våre ansatte har i mange år vært positive og fornøyde, samlet sett. Samtidig har vi alltid fått tilbakemeldinger og innspill til hva som ønskes bedre og hva som ikke fungerer godt nok. Her er forskjellene ganske store mellom de 12 kontorene, og mellom de ansatte på hvert enkelt kontor.

Nå som de ikke har hatt muligheten til å samles fysisk på tvers av kontorene, så er andre virkemidler tatt vesentlig mer i bruk. Teams har sin funksjon, men kan aldri erstatte fysiske møter fullt ut.

Hvorfor både medarbeiderundersøkelse og temperaturmåling? 

- Vi mener at én undersøkelse i året blir for lang tid mellom hver gang man får akkurat denne muligheten. Særlig når pandemien skaper stor avstand. Det underbygger og videreutvikler kulturen vår at den enkelte ansatte blir mer involvert og enklere hørt.