Artikkel

Inkluder medarbeiderne i budsjettet

Sliter du med å få satt av nok penger til å jobbe med medarbeiderutvikling og arbeidskultur? Dette er argumentene som vinner daglig leder over på din side.

Når budsjettet for neste år skal settes opp, er det nok ikke uvanlig for mange HR-ledere å føle seg nedprioritert. Menneskelige faktorer er vanskelige å tallfeste i kroner og øre, og i budsjettutformingen kan det føre til at de neglisjeres. Det er viktig, men «haster ikke». Dessverre er det ikke gratis å jobbe med organisasjonskultur, og om ikke det er satt av en post til det i budsjettet, kan det fort gjøre at viktige investeringer i kulturen må utsettes.

Det smarteste du kan gjøre for å sikre at medarbeiderne inkluderes i budsjettet, er å poengtere hvilke resultater en god og aktivt vedlikeholdt arbeidskultur leder til. 

Det er kulturen og relasjonene internt som avgjør hvor godt medarbeiderne dine presterer. Deres prestasjon har direkte innvirkning på bunnlinjen, og dermed også på daglig leders kaldsvette eller kryhet når resultatene skal presenteres for styret. Kultur er økonomi.

Oppsigelser og sykefravær koster

Medarbeidere som opplever at de har en fantastisk arbeidsplass, kommer på jobb – ikke bare fordi de må, men fordi de bryr seg om resultatene. Når relasjonene svikter eller motivasjonen svekkes, fører det til økt sykefravær. Det kan være genuint sykefravær grunnet stressrelaterte sykdommer, men det kan også være at kravene til «syk nok» senkes når medarbeidere gruer seg til å gå på jobb. 

I verste fall kan mistrivsel lede til oppsigelser. Vi har tidligere sett nærmere på hva en oppsigelse faktisk koster bedriften din, og når 90–200 prosent av en ansatts grunnlønn er et realistisk estimat, kan det i verste fall bli snakk om millionbeløp. Grunnen til dette er ansettelsesprosessen, tap av rutinert arbeidskraft og opplæring.

En høy grad av gjensidig tillit, gode relasjoner til ledelse og kollegialt fellesskap leder både til lavere sykefravær og færre oppsigelser. Volkswagen Møller Bilfinans halverte sykefraværet ved å ta tak i kulturen på jobb, og de beste arbeidsplassene har en andel på over 80 prosent som ønsker å bli værende i jobben over lang tid.

Investering i kultur og medarbeidere lønner seg

Dere er ikke nødt til å bestemme hvilke konkrete tiltak som skal gjøres i løpet av året allerede nå. Det viktigste er at det er forankret en ambisjon og et mål i ledergruppen. Når handlingsrommet er satt kan en strategisk prosess, med involvering og gode prioriteringer, gi meget god effekt.

Som del av forankringen, sørg for å gjøre det tydelig i ledergruppen at selv om det må inkluderes i budsjettet, er motivasjon og kultur ikke noe du kan kjøpe deg fri fra gjennom turer, teambuilding-seminarer og bordtennisbord på kontoret. Slike frynsegoder er sjelden negativt, men må regnes som ekstra krydder du kan glede medarbeiderne med når arbeidskulturen allerede er solid.

Det som virkelig skaper fornøyde (og dermed effektive og økonomisk lønnsomme) medarbeidere, er opplevelse av mening, mestring, tillit og utvikling. Dette kan du ikke jukse deg til; det må være en grunnleggende del av hvordan hele virksomheten opererer, hvordan menneskene i den behandler hverandre, og hvilke muligheter som finnes for faglig og karrieremessig utvikling. Kort sagt – det krever hardt arbeid. Og arbeid krever tid og dermed penger.

Arbeid med kultur, lederskap, og utvikling av medarbeidere er ikke en utgiftspost, men en direkte økonomisk investering i menneskene som utgjør bedriften din. Hos de beste arbeidsplassene snakker de om at medarbeiderne er deres strategi – det er menneskene som skaper konkurransefortrinn. De beste virksomhetene klarer å få medarbeiderne til å bruke hele seg, og det gir resultater. 

Hvordan kan Great Place To Work hjelpe?

Et viktig sted å starte for mange bedrifter er å få økt egen innsikt om dagens situasjon, kartlegge hva som gjøres og hvilken effekt det har. Videre trenger du analyse og rådgivning om hva du bør prioritere. Alt er ikke like viktig til enhver tid, så det gjelder å prioritere riktig. Dersom daglig leder tar medarbeiderne på alvor, vil hen forhåpentligvis raskt se verdien av dette.

I over 30 år globalt og 20 år i Norge, har vi spesialisert oss på å hjelpe virksomheter med å analysere og utvikle arbeidskulturen sin, gjennom økt innsikt og endringsevne. Dette gjør vi gjennom verdens mest utbredte organisasjonsundersøkelse, analyse, innsikt fra verdens beste arbeidsplasser, lederutvikling og rådgivningstjenester. De beste arbeidsplassene ser at det fungerer i praksis, og at det gir genuin, økonomisk avkastning for tusenvis av virksomheter.

Minn sjefen på det, før Q4 plutselig er over.