Artikkel

Fleks ønsker å utfordre de etablerte “sannhetene” i arbeidslivet

Siden oppstarten i 2019 har Fleks jobbet for å redefinere arbeidslivet og skape en ny type drømmearbeidsplass. En ny måling fra Great Place To Work viser at bedriften er på god vei til å lykkes i arbeidet.

Fleks fikk nylig tilbake resultatene av sin aller første Great Place To Work-måling. Her ligger bedriften helt i toppsjiktet i sin kategori: Bedrifter med 50-199 ansatte. 

96 prosent av de ansatte svarte at Fleks samlet sett er et fantastisk sted å jobbe. Snittet blant topp 10 i Norge er 93, mens den nasjonale indeksen ligger på 76 prosent.

– Dette har vært målet helt siden vi startet Fleks. I tillegg til å skape en helt ny måte å ha bil på, ville vi også bygge en helt ny type arbeidsplass og redefinere hva arbeidslivet egentlig skal være. Det er fint å kunne tallfeste at vi faktisk har lykkes, sier Petter Kjøs Utengen, CEO i Fleks.

Høyt tillitsnivå og stolthet

Great Place To Work måler tillits- og engasjementnivået i organisasjoner over hele verden, og i flere hundre virksomheter i Norge årlig. De gjennomfører også en nasjonal måling i et tverrsnitt av norske bedrifter: Nasjonal Tillitsindeks. Bedrifter som får et resultat over en bestemt score blir også sertifiserte Great Place To Work-bedrift.

Bjørn Hviding i Great Place To Work Norge forteller at resultatene vitner om svært høyt tillitsnivå, og at ansatte opplever Fleks som et svært godt sted å jobbe.

– Ansatte opplever troverdighet i handlinger, rettferdig behandling og respekt, og kjenner stolthet over jobben de gjør. De opplever også et godt felleskap. Det er særlig grunn til å trekke frem at medarbeidere opplever å bli stolt på og tildelt ansvar - nesten alle svarer positivt på dette. Det gjør de også når det kommer til forståelsen av Fleks strategiske retning, der er scoren på toppnivå.

– Hva betyr det å kunne vise til en slik score slik dere erfarer?

– Et høy tillitsnivå er selve forutsetningen for å ha konkurransekraft i dagens marked. Det er folk og selve laget som er den viktigste innsatsfaktoren og som skaper resultatene. Tillit er selve nøkkelen til et fremoverlent og godt arbeidsmiljø. Covid-krisen etterlot ingen tvil - det var de bedriftene som hadde høyt tillitsnivå som kom styrket ut av krisen, sier Hviding.

Flat struktur og frihet til å finne god løsninger

Petter Kjøs Utengen trekker blant annet frem friheten til å finne egne løsninger, og å gi tid og rom til å fordype seg som noen viktige satsingsområder for å skape et best mulig arbeidsliv.

– Vi ønsker å gi stor teamet frihet til å finne løsninger på ulike problemer - og dermed få alle de beste ideene på bordet fra alle i selskapet, uansett stilling og posisjon. Vi har også stort fokus på kultur - der vi har flate strukturer, og dropper siloer og byråkrati, sier han.

Han trekker også frem frihet og fleksibilitet til hvor og når du jobber, og fokus på work-life-balance som viktige grunnpilarer i bedriften.

Vil utfordre etablerte “sannheter”

Fremover skal bedriften bruke resultatene til å ytterligere optimalisere Fleks som arbeidsplass.

– Drømmen og målet er at Fleks skal bli Norges beste bedrift å jobbe i, og snu om på hva en arbeidsplass skal være og hva arbeidslivet egentlig er. Og utfordre de etablerte “sannhetene” i arbeidslivet, sier Kjøs Utengen.