Artikkel

Dette er Norges beste arbeidsplasser i frivillig-ideell sektor

For tredje året på rad kårer Great Place To Work de beste arbeidsplassene i frivillig-ideell sektor. Både vinnerne og sektoren som helhet har tatt store steg de siste årene.

Etter å ha målt kvaliteten på organisasjonenes ledelse og kultur er to vinnere kåret i hver sin kategori: Organisasjoner over 50 ansatte og organisasjoner under 50 ansatte.

Vinner for tredje året på rad

Norges Handikapforbund er årets vinner i kategorien over 50 ansatte. Organisasjonen har forbedret seg betydelig siden siste måling, noe som i stor grad skyldes et sterkere fokus på internledelse og leder- og medarbeiderutvikling. 

I kategorien under 50 ansatte er ZERO vinneren for tredje året på rad. Gjennom eksplisitt deling av lederrollen, internt og eksternt, har ZERO klart å forsterke og tydeliggjøre arbeidet med utvikling av tillitsbasert ledelse og kultur i organisasjonen.

Begge organisasjoner har brukt Great Place To Works målinger og benchmarks for frivillig sektor som støtte og veikart for eget utviklingsarbeid. Vinnerne har også jobbet aktivt med egen kultur gjennom Nettverket for Ledelse og Medarbeiderskap i frivillig-ideell sektor.

Rom for å prøve og feile

Nettverket ble opprettet i 2011 av Kreftforeningen og Plan Norge. Det består i dag av 28 organisasjoner og med Great Place To Work som faglig rådgiver og støttespiller.

Jacob Conradi, Organisasjonssjef i Kreftforeningen, har vært leder og koordinator i nettverket siden oppstarten. Han forteller om organisasjoner som nyter godt av kunnskapsutvekslingen: 

Jacob Conradi

– Organisasjonene konkurrer på mange måter med hverandre om oppmerksomhet og midler. Men vi har sett at vi har svært mye å lære av hverandre, og nettverket har vært en kjempegod arena til å dele erfaringer. Sektoren har historisk sett vært nøktern med å bruke midler på kompetansehevende midler, og nettverket er en kostnadseffektiv måte å drive kompetanseheving på.

Samtidig påpeker Conradi at det å utveksle erfaringer alene ikke er tilstrekkelig. Organisasjonene må også ha viljen og evnen til å endre seg om de skal fortsette å utvikle seg.

– Vi må dyrke en kultur som er åpen og nysgjerrig, og hvor det er rom for å prøve og feile. Det er noe lederskapet må legge til rette for å prioritere.

– Organisasjonene har nok vært litt redde for å sette fokus på internt arbeid og har tenkt at det kan gå på bekostning av organisasjonens formål. Det er en holdning som er i endring. Jeg tror de fleste ser at man ikke kan være sterk og profesjonell utad, om organisasjonen ikke er sterk innad også. Vi erfarer at lederne blir mer og mer bevisste på dette og at organisasjonene blir mer profesjonelle.

Styreleder og partner i Great Place To Work, Tron Kleivane, skryter av arbeidet organisasjonene legger ned:

– Vi sender våre største gratulasjoner til både vinnerne og sektoren som har gjort en fantastisk jobb! Det er interessant å merke seg hvordan organisasjonene samlet og enkeltvis blir stadig mer bevisste betydningen av ledelse og kultur som driver for egne resultater. Det faktum at de nå måler og sammenligner kvaliteten på egen ledelse og kultur, setter dette på dagsorden på en helt ny måte og bidrar til godt og systematisk forbedringsarbeid.