Artikkel

Norges beste arbeidsplasser i frivillig-ideell sektor!

For fjerde året på rad kårer Great Place To Work de beste arbeidsplassene i frivillig-ideell sektor. Både vinnerne og sektoren som helhet har tatt store steg de siste årene.

Etter å ha målt kvaliteten på organisasjonenes ledelse og kultur er to vinnere kåret i hver sin kategori: Organisasjoner over 50 ansatte og organisasjoner under 50 ansatte.

Vinner for fjerde året på rad

I kategorien under 50 ansatte er ZERO vinneren for fjerde året på rad. Gjennom eksplisitt deling av lederrollen, internt og eksternt, har ZERO klart å forsterke og tydeliggjøre arbeidet med utvikling av tillitsbasert ledelse og kultur i organisasjonen.

«Vi har en organisering som gir stort delegert ansvar og myndighet til de som har størst fagkunnskap på hvert område. Det gjør at vi blir effektive, slagkraftige og at hver enkelt får stor frihet og mulighet for å påvirke sin arbeidshverdag. Vi er også opptatt av å legge til rette for balanse mellom arbeid og familieliv, og tror på at det lønner seg for å oppnå gode resultater over tid. Både ledelsen og ansatte i ZERO er engasjert i å bygge et godt arbeidsmiljø, utvikle nye arbeidsmetoder og forbedre måten vi driver virksomheten på, det blir vi aldri blir ferdig med.» Sier Dagfrid Forberg i ZERO. 

Vinneren i kategori: over 50 ansatte

Amnesty International er årets vinner i kategorien over 50 ansatte. 

«I Amnesty er vi opptatt av å ha trygge og stolte medarbeidere. Vår ambisjon er å drive Amnesty som organisasjon etter de samme prinsippene som vi kjemper for. Med det viktige samfunnsoppdraget vi har, er det fint å se at våre medarbeidere også anser det å arbeide her som noe mer enn jobb. Vi vektlegger særlig å gi våre medarbeidere mye frihet under ansvar, men samtidig at ledelsen skal være tydelig, lett tilgjengelig og involvert. De siste årene har vi vokst relativt mye, men på tross av at vi ikke har en flat struktur er vi opptatt av å dyrke en flat kultur. Et arbeidsmiljø skapes ikke av enkelte, men av alle - sammen. Fellesskapet i Amnesty er sterkt, og vi er stolte og ydmyke over å motta utmerkelsen Beste Arbeidsplass i Frivillig sektor med over 50 ansatte. Et arbeidsmiljø er allikevel aldri statisk, og vi må stadig ha fokus på å bygge på våre styrker og forbedre oss der vi kan. Derfor lager vi alltid en ny tiltaksplan i kjølvannet av den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen fra Great Place to Work.» sier Ingvild Gjone Flyberg i Amnesty International.

Begge organisasjoner har brukt Great Place To Works målinger og benchmarks for frivillig sektor som støtte og veikart for eget utviklingsarbeid. Vinnerne har også jobbet aktivt med egen kultur gjennom Nettverket for Ledelse og Medarbeiderskap i frivillig-ideell sektor.