Artikkel

3 grunner til å velge Great Place to Work

Dersom vi må avgrense egen nytteverdi til tre punkter, er dette de aller viktigste grunnene til å inngå et samarbeid med oss.


Vi brenner for å hjelpe andre organisasjoner med å bli fremragende arbeidsplasser. Dette har vi gjort i over 30 år, og en genuin og lidenskapelig interesse for hva som gjør de beste arbeidsplassene så gode har gitt oss forskning og data til å kunne bevise hva som faktisk fungerer.

Ingen organisasjoner er helt like, og mange har derfor forskjellige behov. Likevel er det tre kjerneområder vi kan hjelpe absolutt alle organisasjoner med, og det er også de viktigste grunnene til å velge oss som samarbeidspartner.

 1. Vi hjelper organisasjoner med å forbedre forretningen

  Vi snakker mye om tillitsbasert ledelse, motivasjon, stolthet, fellesskap og kultur. Dette er noe vi tror på. Ikke bare ut ifra et trivselsperspektiv eller et moralsk ståsted, men fordi det  også bedrer de økonomiske resultatene og dermed forretningen. Hvordan, spør du?

  Organisasjoner som er Great Place to Work-sertifisert har lyktes med å bygge en arbeidsplass basert på tillit, stolthet og fellesskap. Dette er organisasjoner som ser at hver medarbeider kan utgjøre en forskjell for organisasjonen og derfor prioriterer bygge sterke tillitsrelasjoner på arbeidsplassen.

  Disse organisasjonene har stolte medarbeidere med sterke fellesskap. Ikke bare er dette viktig for at medarbeiderne skal oppleve arbeidet som meningsfylt, det er også nødvendig for å sikre gode og effektive samarbeid som raskere og bedre kan finne løsninger på utfordringer.

  Les også: Dette har de beste arbeidsplassene til felles

  Gode arbeidsplasser har motiverte og lojale medarbeidere – og i snitt høyere årlig avkastning enn sammenlignbare organisasjoner. Medarbeidere jobber hardere, bedre og mer ansvarlig under slike forhold, og dette forbedrer forretningen.

  Les også: Derfor er tillitsbasert ledelse lønnsomt

 2. Vi hjelper organisasjoner med å forbedre kulturen

  Arbeidstakere ønsker å jobbe i organisasjoner med god kultur, og en god kultur er et avgjørende konkurransefortrinn for organisasjoner i dag. Dine største konkurrenter kan kopiere så og si alt du gjør og over tid ta fra deg et hvilket som helst konkurransefortrinn, men kulturen er unntaket.

  En god kultur er forutsetningen for å være en fremragende arbeidsplass som skaper gode resultater over tid. I Great Place to Work har vi jobbet med organisasjonskulturer i mer enn 15 år i Norge, og vi vet hvilket suksesskriterie kulturen er.

  Om du gjennomfører en kulturanalyse, vurderer vi hvorvidt en organisasjons praksiser samsvarer med medarbeidernes opplevelser. En slik GAP-analyse avdekker kvaliteten og effektiviteten i en organisasjon og gir handlingsrettet innsikt for videre utvikling. På den måten kan vi hjelpe organisasjoner med å identifisere hvor skoen trykker og sette strategiske mål for å bedre situasjonen.

  Les også: 5 måter en kulturanalyse gir verdi

 3. Vi hjelper organisasjonen med å forbedre omdømmet

  På samme måte som at en organisasjonskultur kan være et varig konkurransefortrinn, er et godt omdømme avgjørende for å tiltrekke seg de beste folka. Omdømmet kan også påvirke hva slags kunder, investorer og samarbeidspartnere organisasjonen tiltrekker.

  Les også: Slik lykkes du med employer branding

  Det er spesielt to måter et samarbeid med Great Place to Work kan forbedre omdømmet betraktelig. Det første er økt synlig, mens det andre handler om troverdighet.

  Great Place to Work-sertifiseringen og utmerkelsen som en av Norges Beste Arbeidsplasser gir god synlighet, og dette kan sette organisasjoner med lav kjennskap i markedet på kartet. Sertifiseringen og utmerkelsen er et tredjeparts bevis på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass av de som jobber der.