MENU

Vi hjelper din organisasjon med å gjøre kultur til et konkurransefortrinn

Great Place to Work® gjør det enkelt å kartlegge kvaliteten på kultur og ledelse, støtte utvikling og bevegelse, og anerkjenne de som lykkes.

Bli sertifisert

bakgrunnsbilde av mennesker

"Drømmen og målet er at Fleks skal bli Norges beste bedrift å jobbe i, og snu om på hva en arbeidsplass skal være og hva arbeidslivet egentlig er. Great Place to Work hjelper oss å måle hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen vår, og belyser styrkene og forbedringsområdene våre, slik at vi kontinuerlig kan jobbe mot målet vårt."

"Det å skrive en Culture Audit er en reise i seg selv. Potensialet i et slikt dokument er stort; den bør brukes internt for å bygge stolthet og bevisstgjøring, i rekruttering og ikke minst fungerer den som en dokumentasjon på vår kultur."

"I Norgeshus har vi som mål om å være «Best på Folk». I dette ligger en forpliktelse fra oss om å jobbe aktivt for at alle ansatte skal ha det best mulig på jobb. For å klare dette er vi helt avhengig av gode verktøy og samarbeidspartnere. Great Place to Work er akkurat dette for oss. De hjelper oss i arbeidet mot vårt mål. "

Et utvalg av sertifiserte organisasjoner

Hvorfor vi er kulturledere

Teknologi støttet av forskning

Den eneste plattformen for medarbeideropplevelser bygd på 30 års forskning og data for å ta gjetningene ut av kulturarbeidet.

Robust anerkjennelse for Employer Branding

Global sertifisering av gode arbeidsplasser som bygger stolthet internt og posisjonering eksternt.

Benchmarking og innsikt

Unik data for benchmarking og beste praksiser fra ledende virksomheter over hele verden.

Validert modell og metodikk

Vår Trust Index©-undersøkelse blir gjennomført av flere millioner medarbeidere globalt hvert år og er den eneste metoden som kan dokumentere direkte finansiell effekt.

Flere tiår med forskning

30 års erfaring innen forskning på kultur på arbeidsplassen og rådgivning.

Vi gjør det vi sier

Vi er forretningsinnstilte mennesker i et selskap drevet av en sterk misjon. Vi vet hva det krever, for vi etterlever det selv.