TONO

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konserter og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk. TONO har 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk, og på den andre side gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Bransje: Media By: Oslo Antall ansatt: 67 Grunnlagt: 1928 Web: https://www.tono.no/