Norasondegruppen

Norasondegruppen er en ideell sosial entreprenør med over 60 års erfaring i å fremme arbeidsinkludering. Vi tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, inkludert arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. Norasondegruppen fokuserer på bærekraftige prinsipper og bidrar aktivt til å oppfylle FNs bærekrafts mål. Vårt samfunnsoppdrag er å skape muligheter for enkeltmennesker gjennom jobb og utdanning, slik at alle kan utnytte sine ressurser. Vi er stolte av å delta i dette viktige arbeidet.duell

Bransje: Social Services and Government Agencies By: Lillestrøm Antall ansatt: 73 Grunnlagt: 1960 Web: https://norasondegruppen.no/