Mapei

Fire pillarer understreker vår strategi som pioner med innovative produkter og løsninger
av høy kvalitet, tilgjengelig over hele verden og med lav miljøpåvirkning.
1. Spesialisering - spesifikke produkter og systemer med høy kvalitet og støtte fra våre
medarbeidere, som dekker viktige behov i bygg- og anleggsbransjen.
2. Forskning og utvikling - veien til innovasjon av banebrytende, langvarige
kvalitetsprodukter og vår identitet.
3. Globalisering - Vi er en del av Mapeikonsernets strategi for å nå ut til alle fem
kontinenter - en bærekraftig vekst.
4. Bærekraft - ligger til grunn for alle beslutninger vi tar og er en forpliktelse.

Bransje: Manufacturing & Production By: Sagstua Antall ansatt: 190 Grunnlagt: 1976 Web: https://www.mapei.com/no/no/hjemmeside