Lala Tøyen

Lala Tøyen jobber med folk, landskap og byrom. Kontoret ble etablert i 2009 og er i dag et tverrfaglig kontor med 22 ansatte, landskapsarkitekter og arkitekter. Lala Tøyen arbeider ut fra et humanistisk perspektiv. Det betyr å formgi med omsorg for alle som bruker rommene Lala er med på å skape. Lala vil ta sin del av samfunnsansvaret ved å bidra til bærekraftige, levende og inkluderende byer og byrom som fremmer tilhørighet og felleskap. 

Bransje: Architecture & Design By: Oslo Antall ansatt: 21 Grunnlagt: 2009 Web: https://lala.no/