Iris Salten IKS

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Vikan utenfor Bodø. Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter. Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Iris er totalleverandør av helhetlige avfallstjenester for husholdninger, industri og næringsliv. I tillegg eier Iris Salten IKS, Labora AS som er akkreditert analyselaboratorium og tilbyr fiskehelsetjenester og Mivanor AS som tilbyr industriell
vannrensing.

Bransje: Industrial Services By: Bodø Antall ansatt: 219 Grunnlagt: 1994 Web: https://www.iris-salten.no/