MENU
Zero

Zero

100%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ønsker å skape best mulig vilkår for klimaløsninger som fungerer i dag og i fremtiden. Sammen med vårt nettverk utvikler og fremmer vi konkrete løsninger som danner grunnlag for investeringer og satsinger i næringslivet, og politiske vedtak og virkemidler.

Firmas størrelse

23 Medarbeidere
(20-49)


Zero sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Zero, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

100% av medarbeidere ved Zero sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Zero
  • 100%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Ledelsen ansetter mennesker som passer godt inn her.
100%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.
100%
Jeg tror ledelsen ville velge å si opp medarbeidere bare som en aller siste utvei.
100%
Ledelsen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.
100%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.