MENU
Uloba - Independent Living Norge AS

Uloba - Independent Living Norge AS

85%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Uloba jobber for at vi med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vårt mål er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet. Uloba er den norske Independent Living-organisasjonen, med en ideologi basert på at funksjonshemming er samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Bedriftsstørrelse

127 Medarbeidere
(49-199)Uloba - Independent Living Norge AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Uloba - Independent Living Norge AS , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

85% av medarbeidere ved Uloba - Independent Living Norge AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Uloba - Independent Living Norge AS
  • 85%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

95%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.
94%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
94%
"Jeg synes de måtene vi bidrar til samfunnet på er bra. "
92%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
90%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.