MENU
Norsk elbilforening

Norsk elbilforening

88%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Foreningen skal drive interessepolitisk virksomhet overfor politiske myndigheter og samfunnet for øvrig. Foreningen skal være synlig i norsk offentlighet og bistå medlemmene som forbrukere, og hele tiden jobbe for å gjøre deres hverdag som elbilister lettere. Det vil også bidra til at stadig flere får mulighet til å velge mer miljøvennlige kjøretøy. Foreningen kan også drive prosjektvirksomhet innenfor foreningens formål.

Bedriftsstørrelse

34 Medarbeidere
(20-49)Norsk elbilforening sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Norsk elbilforening, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

88% av medarbeidere ved Norsk elbilforening sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Norsk elbilforening
  • 88%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
100%
"Jeg synes de måtene vi bidrar til samfunnet på er bra. "
100%
Som ny i denne virksomheten, føler man seg velkommen.
97%
Ledelsen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.
97%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.