MENU
Goodtech AS

Goodtech AS

87%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Goodtech er spesialister på robotisering, automatisering og digitalisering. Vi endrer våre kunders virksomheter, effektiviserer produksjonen, øker deres konkurranseevne og lønnsomhet, og gjør arbeidsplasser sikrere. Goodtech er ledende på helautomatiske produksjonsløsninger - inkludert robotikk, automasjon, SCADA, Manufacturing Execution Systems (MES), automatiserte produksjonslinjer, pakkeløsninger og kraftdistribusjonssystemer. Nysgjerrighet, teknologiutvikling og gjennomføringskraft er våre fremste styrker og drivere – alltid med cybersikkerhet og digitalisering som integrerte deler av løsningene. Vi muliggjør smartere, grønnere og mer bærekraftige industriløsninger.

Firmas størrelse

323 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

Engineering


Goodtech AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Goodtech AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

87% av medarbeidere ved Goodtech AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Goodtech AS
  • 87%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

95%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
95%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.
95%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
94%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
94%
Jeg kan være meg selv her på arbeidsplassen.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.