MENU
Goodtech AS

Goodtech AS

86%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Goodtech er spesialister på robotisering, automatisering og digitalisering. Vi endrer våre kunders virksomheter, effektiviserer produksjonen, øker deres konkurranseevne og lønnsomhet, og gjør arbeidsplasser sikrere. Goodtech er ledende på helautomatiske produksjonsløsninger - inkludert robotikk, automasjon, SCADA, Manufacturing Execution Systems (MES), automatiserte produksjonslinjer, pakkeløsninger og kraftdistribusjonssystemer. Nysgjerrighet, teknologiutvikling og gjennomføringskraft er våre fremste styrker og drivere – alltid med cybersikkerhet og digitalisering som integrerte deler av løsningene. Vi muliggjør smartere, grønnere og mer bærekraftige industriløsninger.

Bedriftsstørrelse

235 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

EngineeringGoodtech AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Goodtech AS, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

86% av medarbeidere ved Goodtech AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Goodtech AS
  • 86%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

97%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
96%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
96%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
95%
Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av funksjonsnedsettelse.
95%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.