MENU
Franzefoss AS

Franzefoss AS

80%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Franzefoss sitt oppdrag er å utnytte og gjenvinne ressurser bærekraftig, trygt og effektivt for industri, bedrifter og offentlig sektor. Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det innebærer at våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Vi skal også være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Bedriftsstørrelse

443 Medarbeidere
(200-499)

INDUSTRI

Industrial ServicesFranzefoss AS sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Franzefoss AS , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

80% av medarbeidere ved Franzefoss AS sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Franzefoss AS
  • 80%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

91%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
88%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
87%
Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig.
87%
Jeg kan være meg selv her på arbeidsplassen.
86%
Medarbeidere her bryr seg om hverandre.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.