MENU
Amnesty International

Amnesty International

97%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer. Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering og makthaver. Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig.  

Bedriftsstørrelse

73 Medarbeidere
(50-199)Amnesty International sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Amnesty International , sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

97% av medarbeidere ved Amnesty International sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Amnesty International
  • 97%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

100%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
100%
"Jeg synes de måtene vi bidrar til samfunnet på er bra. "
99%
Medarbeiderne her er villige til å yte noe ekstra for å få jobben gjort.
99%
Vi feirer spesielle begivenheter her.
98%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.