MENU
Aase Gruppen

Aase Gruppen

87%

Medarbeidere sier at dette er et flott sted å jobbe


Oversikt

Om selskapet

I alle typer byggeprosjekt styrer og samkjører Aase prosessene for å oppnå det best mulige resultat, gjennom å bistå prosjekter med eiendomsutvikling, prosjektledelse, teknisk rådgivning og miljørådgivning. Aase har mot til å utfordre og tenke nytt med respekt for alle aktørers bidrag. På den måten bidrar Aase til økt lønnsomhet og smidigere prosesser for alle sine kunder, samarbeidspartnere og sluttbrukere. Aase sørger for at de viktige avgjørelsene blir tatt til rett tid gjennom tverrfaglig kompetanse, riktige sammensatte team og med et kommersielt- og bærekraftig fokus. 

Firmas størrelse

47 Medarbeidere
(20-49)

INDUSTRI

Engineering


Aase Gruppen sin kultur

Medarbeidernes opplevelse hos Aase Gruppen, sammenlignet med en typisk organisasjon

Lær mer

87% av medarbeidere ved Aase Gruppen sier det er et flott sted å jobbe, sammenlignet med nasjonal tillitsindeks

  • Aase Gruppen
  • 87%
  • Nasjonal Index
  • 77%

Kilde: Great Place to Work® Nasjonal Tillitsindeks

98%
Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
96%
Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt, uten å se dem over skulderen.
96%
Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning.
93%
Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide.
93%
Jeg kan være meg selv her på arbeidsplassen.

Ønsker du å sertifisere din organisasjon?

 

Fyll ut skjema og bli kontaktet av en Great Place to Work® rådgiver for mer informasjon.