MENU

Få tilgang til vår ekspertise på tillitsbasert organisasjon og ledelse

Et av Great Place to Works sterkeste fortrinn er vår ekspertise som rådgivere. 
Gjennom vår tilgang på data og læringer gjennom mange år kan vi bistå med både beste praksis og ny praksis.

Kontakt oss

Bilde av rådgivere

Vi bidrar til å utvikle organisasjonskultur

Å måle organisasjonskultur og tillit i organisasjoner er mulig. Vi tror på å bruke denne type målinger som et kart å kunne manøvrere etter. Når dere har ambisjoner om å utvikle kulturen så er dette nødvendig. Vi hjelper med å stille inn kompasset etter den kursen dere ønsker og veileder gjennom god design og prosess med utgangspunkt i hva de beste gjør. 

Vi kan måle effekter av tiltak og prosesser jevnlig med vår Tillitsindeks, eventuelt ved mindre omfattende og skreddersydde Pulsmålinger. Vi måler dermed hvor dere er på kulturreisen gjennom medarbeidernes opplevelser. Dette gir nødvendig guiding for videre prosess og utvikling.

 • Vi bidrar med å tydeliggjøre ambisjon, og å sikre forankring og eierskap hos ledelsen
 • Vi analyserer resultatene og bidrar slik at ledelsen i en organisasjon får innsikt i sin kultur
 • Vi veileder på prosess og kommunikasjon av resultatene i organisasjonen
 • Vi bidrar med tilrettelegging og støtte i utviklingsarbeidet- etter behov:
  • Strategiprosesser som involverer og skaper eierskap, kunnskap og støtte i hele organisasjonen
  • Prosesser for å skape et levende verdisett som skaper felleskap i organisasjonen
  • Utvikling av ledelsesplattform og ledelsesprinsipper som sikrer retning og fokus og bygger tillit i organisasjonen
  • Utvikling av effektiv og støttende hverdagsledelse - for alle
  • Utvikling av praksiser for kommunikasjon og informasjonsstruktur som støtter og utvikler tillit i organisasjonen
  • Utvikling og legge til rette for nyskaping og prosesser

Hvorfor Great Place to Work®?

Great Place to Work® har som ambisjon å skape gode arbeidsplasser for alle. Gjennom vår Trust Index™ har vi i over 30 år analysert millioner av ansattes opplevelse av tillit og kultur i ulike organisasjoner.

Vårt perspektiv og metode er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. En enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Vår metode er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.

Les mer om hvordan fornøyde ansatte og fokus på bærekraft fører til lønnsomhet

Great Place to Work Sertifisering gir innsikt i egen kultur og anerkjennelse internt og eksternt. En sertifisering vil være sentral i arbeidet med Employer Branding og Employer Value Proposition.

Våre tjenester innen medarbeiderundersøkelser og rådgiving gir organisasjonen, ledelse og HR konkrete verktøy og metoder for utvikling av egen kultur og ledelse, slik istandsetter vi organisasjoner til å gjøre kultur til konkurransefortrinn.

Norges beste arbeidsplasser anerkjennes årlig som er et resultat av grundig evaluering av sertifiserte organisasjoner.