MENU

Medarbeiderundersøkelse du kan stole på

Kartlegg medarbeidernes opplevelser og kvaliteten på kultur og ledelse i organisasjonen. ​
Dette måler vi:​
  • Kulturen på arbeidsplassen​
  • Ledelse på arbeidsplassen​
  • Graden av tillit i organisasjonen​
  • Medarbeidernes motivasjon og engasjement

Be om tilbud på medarbeiderundersøkelse

laptop med illustrasjon fra plattform Emprising

Derfor bør du velge oss

  • Vårt anerkjente verktøy sikrer kvalitet, konfidensialitet og effektivitet i gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen.​
  • Vi bistår med støtte og kompetanse som sikrer høy kvalitet i arbeidet før, under og etter utrulling av undersøkelsen.
  • Vår metode er evidensbasert, forskningsbasert og høy grad av reliabilitet. Metoden vi bruker for måling har påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.​
  • Vi sikrer kontinuitet gjennom årlig måling
  • Du vil kunne sammenligne deg mot andre relevante virksomheter

Vår ekspertise

Kultur- hvordan vi gjør ting hos oss - avgjør hvor effektivt vi faktisk samhandler og kan sees på som organisasjonens software. Forskning viser at virksomhetskultur spiller en nøkkelrolle på områder som produktivitet, gjennomføringskraft, endringsevne og måloppnåelse.

Tillit er den mest grunnleggende faktor for samhandling. Det måler kvaliteten i relasjoner og det bygger forutsigbarhet i folks adferd basert på respekt, troverdighet og gjensidighet. Tillit øker lojalitet, motivasjon og engasjement. 

Vår metode måler kvaliteten på tillit og kultur i organisasjonen. Kulturens styrke og effektivitet avgjøres av ansattes opplevelse av tre fundamentale relasjoner i organisasjonen - relasjon til kolleger, ledelsen og til jobben. Tillitsbasert ledelse måles gjennom tre grunnleggende verdier - troverdighet, rettferdighet og respekt. 

Gjennom Great Place to Work vil du få tilgang på verdens mest anerkjente måleverktøy for tillit og kultur. Vi har ekspertise på metode, prosess og bred kompetanse innen HR, ledelse og utvikling.

Alle kunder får en dedikert Customer Success Manager som bistår for å sikre kvalitet i gjennomføringen av måling og leveransen av resultatene.

Ved behov for støtte og rådgivning for å sikre en god prosess i etterkant av undersøkelsen vil våre rådgivere kunne bistå med sin ekspertise. Hvordan resultatene blir forvaltet i etterkant er avgjørende for å skape engasjement og legge til rette for utvikling av egen kultur. ​

Kontakt oss

Noen av våre eksperter

Jon-Gudmund profilbilde

Jon-Gudmund

Jon Gudmund er Customer Success Manager og hjelper kundene med å veilede eller løse ulike utfordringer knyttet til å kartlegge og gjennomføre undersøkelsene sine. Han er svært opptatt av at man må se alle kunder uavhengig av størrelse, og spesielt personene bak dem, slik at han får en dypere forståelse for behovene de har. Han produserer også webinarene for Great Place To Work Norge. Jon Gudmund har tidligere erfaring som Customer Success Manager, samt arbeid innenfor kultursektoren, og han er utdannet innenfor Kultur og ledelse.

Catarina profilbilde

Catarina

Catarina er Rådgiver og hennes styrke ligger i å støtte våre kunder i prosessene som følger i etterkant av undersøkelser. Hennes faglige kompetanse bidrar til at du som kunde kan identifisere gode tiltak basert på innsikt og analyse av data. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Hun brenner for å bidra til å skape gode og lønnsomme arbeidsplasser gjennom tillitsbasert kultur, og har en «passion» for analyser.Hun har også fagansvar for våre årlige rapporter knyttet til Norges Beste Arbeidsplasser.

Hvorfor Great Place to Work®?

Great Place to Work® har som ambisjon å skape gode arbeidsplasser for alle. Gjennom vår Trust Index™ har vi i over 30 år analysert millioner av ansattes opplevelse av tillit og kultur i ulike organisasjoner.

Vårt perspektiv og metode er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. En enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Vår metode er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.

Les mer om hvordan fornøyde ansatte og fokus på bærekraft fører til lønnsomhet

Great Place to Work Sertifisering gir innsikt i egen kultur og anerkjennelse internt og eksternt. En sertifisering vil være sentral i arbeidet med Employer Branding og Employer Value Proposition.

Våre tjenester innen medarbeiderundersøkelser og rådgiving gir organisasjonen, ledelse og HR konkrete verktøy og metoder for utvikling av egen kultur og ledelse, slik istandsetter vi organisasjoner til å gjøre kultur til konkurransefortrinn.

Norges beste arbeidsplasser anerkjennes årlig som er et resultat av grundig evaluering av sertifiserte organisasjoner.