Artikkel

Spesialistrollen skaper konkurransefortrinn hos Inspirit365

Inspirit365 er et spesialistselskap som leder kunder gjennom krevende digitaliseringsreiser ved bruk av Microsoft-teknologi.

I år er de å se ikke bare på listen over Norges Beste Arbeidsplasser, men også på listen over Europas Beste Arbeidsplasser.

Vi har tatt en prat med Inspirit for å avdekke hva det er som gjør at de lykkes så godt med å skape en attraktiv arbeidsplass, og en organisasjonskultur som gjør at de opprettholder en lav turnover og en solid vekst.

Inspirit365 Illustrasjoner  1Trust Index, Inspirit365 sammenlignet med Nasjonal Tillitsindeks

Inspirit startet opp i 2020 med klare ambisjoner om å lykkes med kultur, og har rigget seg deretter. De har en visjon og misjon som er godt forankret hos alle i organisasjonen. Fra de startet opp for 3 år siden, har de nå blitt et selskap med 90 medarbeidere. Til tross for at de opererer i en bransje som opplever tøff konkurranse om kompetansen, lykkes Inspirit godt i sin rekruttering av talenter, og har en svært lav turnover.

En av suksessfaktorene Inspirit peker på, er at de er laserfokusert på kun Microsoft-teknologi. Det gjør det enklere å rekruttere ansatte som er interessert i nettopp det, og sikrer at de får jobbe med og spesialisere seg innenfor det de liker – uten å måtte spre seg over flere plattformer og oppgaver de synes er mindre spennende.

De jobber også strategisk med rekrutteringsprosessen – fra første kontaktpunkt til en eventuell onboarding, hvor de sørger for at kandidaten føler seg godt ivaretatt gjennom hele reisen. For å finne og tiltrekke de rette hodene, jobber Inspirit med rekruttering gjennom de kjente kanalene som LinkedIn og Finn.no, men opplever også stort engasjement fra de ansatte rundt relasjonsrekruttering.

I tillegg er selskapet godt forent om budskapet i rekrutteringen, og evaluerer kontinuerlig hva som fungerer og hva de bør ha mer fokus på. Nøkkelpersoner for stillingen er også sterkt involvert i rekrutteringsprosessen fra start.

Investering i kompetanseheving

Inspirit er et spesialistselskap, og spesialistrollen gjennomsyrer alt de gjør, både ute i prosjekter og internt i kompetansemiljøene.

Utvikling er høyt oppe på agendaen, og selskapet investerer mye ressurser i kompetanseheving. Faktisk bruker Inspirit ca. 10 % av omsetningen på intern kompetanseheving.

Daglig leder, Morten Sælemyr, peker på at det er ganske unikt at strategien som ledelsen setter, er i samsvar med det medarbeiderne interesserer seg for. Det er kort vei til beslutningstakere, noe som gir større påvirkningskraft til de ansatte, og kulturen kjennetegnes av stor endringsvillighet. Dette sikrer kontinuerlig bevegelse som er i takt med teknologien og det markedet etterspør.

Kontinuerlig bevegelse og såkalt hverdagsinnovasjon er noe det er stort fokus på i Inspirit. Det lille hver enkelt person gjør hver dag, uke, og måned, fører til de små og store endringene i organisasjonen og kulturen.

Inspirit365 Illustrasjoner  2Trust Index, Inspirit365 sammenlignet med Nasjonal Tillitsindeks

Inspirit har mye fokus på å bygge kompetanse, men de har også fokus på å skape gode sosiale miljøer og samhold.

– Vi er opptatt av å skape det gode daglige samholdet. I tillegg legger vi vekt på de store felles samlingspunktene som blir husket og snakket om i lang tid, sier Morten.

Kampen om de rette folka 

I en bransje preget av hard konkurranse om å nå de rette kandidatene, har Inspirit lykkes med et tydelig medarbeiderløfte og kommunikasjon som skiller seg ut fra konkurrentene. Samtidig er det viktig å få «innsiden» ut og gi et sant bilde av hvordan det er å jobbe hos Inspirit.

– Vi er en verdidrevet organisasjon, som bruker våre verdier aktivt. Dønn ærlig er en av verdiene, og denne åpenheten overfor kandidater er noe som skinner gjennom allerede fra første møte med Inspirit, forteller Morten avslutningsvis.