Artikkel

Fra middelmådighet til noe å være stolt over

"Vi var to firmaer med forskjellige kulturer, og ikke bevisste på hvilke utfordringer dette innebar for arbeidsmiljøet. Vi hadde behov for å utvikle felles visjon, verdier og mål som kunne samle organisasjonen." Nina Bråthen og Tale Scott fra Pfizer gjesteblogger.

Pfizer startet i 2010 en prosess for å endre vår kultur, målet var å skape et arbeidsmiljø bygget på arbeidsglede, stolthet og godt samarbeid. I mars 2015 ble dette arbeidet kronet med seier i Great Place to Work (GPtW) i klassen for mellomstore bedrifter.

Utgangspunktet for reisen var at Pfizer i 2009 kjøpte opp et annet legemiddelfirma. Vi var to firmaer med forskjellige kulturer, og ikke bevisste på hvilke utfordringer dette innebar for arbeidsmiljøet. En klimaundersøkelse i 2010 viste oss at det var behov for å utvikle en felles visjon, verdier og mål som kunne samle organisasjonen og starte en prosess for å forbedre vårt arbeidsmiljø.

Ledergruppen bestemte at arbeidet skulle gjøres i organisasjonen. Det ble etablert en Visjonsgruppe som bestod av kollegaer på tvers av organisasjonen, og man var bevisste på ikke å velge personalledere i gruppen med unntak av prosjektlederen, som hadde erfaring fra flere tilsvarende prosesser og skulle sikre forankring i ledergruppen.

Gruppen startet sitt arbeid i 2011, og samlet hele Pfizer til workshop for å diskutere «store spørsmål»: Hvorfor går jeg på jobb i Pfizer? Hvordan vil vi bli oppfattet? Hva er våre styrker? På hvilken måte spiller vi en rolle? Innspillene vi fikk ble utgangspunkt for prosessen med å utvikle vår visjon, våre verdier og et konkret mål for vårt arbeidsmiljø. Visjonsgruppen presenterte sitt forslag for et samlet Pfizer i august 2011.

Vår visjon er at Pfizer skal være den fremste pådriveren for riktig legemiddelbruk i Norge mot 2020. Vi har tre verdier som vi opplever er viktige og som bygger opp under mål og visjon: Engasjement, Integritet og Kunnskap. Til sammen blir dette EIK, som brukes som et symbol internt - solid, sterk og varer gjennom generasjoner.

Vårt konkrete mål har vært at Pfizer skal være Norges beste arbeidsplass innen 2015. I denne forbindelse kontaktet vi Great Place to Work i Norge og inngikk et samarbeid med dem fra 2012.

2012-målingen ble en nullpunktsmåling, og var utgangspunkt for prioriteringer i det videre arbeidet. GPtW-resultatene har årlig blitt presentert med frustrasjon over at vi ikke har beveget oss raskere frem. Endringer i arbeidsklima tok mer tid enn vi hadde trodd. Vi har hele tiden involvert medarbeidere i prosessen med å forbedre resultatene, de har blitt lyttet til og tatt på alvor, det er satt i gang aktiviteter og praksiser basert på tilbakemeldinger fra medarbeiderne. Kombinert med veiledning fra Great Place to Work om hva vi burde fokusere på, og tips om god praksis fra andre firma, tror vi dette har vært nøkkelen til den gode utviklingen av vårt arbeidsmiljø.

Utvikling av et tydelig og felles lederskap i Pfizer Norge har stått sentralt på denne reisen. Pfizer har mange og gode lederutviklingsprogram, men utfordringen har vært å utvikle et tydelig og samstemt lederskap. Vi valgte derfor å supplere med et skreddersydd program for våre ledere og Great Place to Work ble igjen en naturlig samarbeidspartner da mange av våre lederutfordringer ble definert med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsene.

Som del av arbeidet har vi brukt rammeverket til Great Place to Work og utviklet heftet «Vi er Pfizer», for å synliggjøre hva som er praksis hos oss. I tillegg har det gjennom 2014 vært arrangert fokusmåneder rundt nøkkelområdene definert i «Vi er Pfizer». Dette har bidratt til å tydeliggjøre hvor bra Pfizer er som arbeidsplass.

Vi føler at organisasjonen har utviklet seg positivt gjennom alle årene fra 2010, spesielt på områder vi har prioritert over tid. Vi har nådd milepælen vår om å bli Norges beste arbeidsplass i 2015! Det har vært en lang og spennende reise med mange utfordringer som nå er kronet med glede og stolthet.

Reisen vår fortsetter herfra forbi 2020. Vårt mål er å forbli en attraktiv arbeidsplass som strutter av arbeidsglede, stolthet og samhold. Samtidig skal vi jobbe videre mot vår visjon «Pfizer skal være den fremste pådriveren for riktig legemiddelbruk i Norge» og viktig stolper i dette arbeidet er verdiene våre i EIK.