Artikkel

Møller Mobility Group om tillit og ledelse

Møller Mobility Group rullet i fjor ut ny strategi mot 2025, og sentralt i denne står kravet om å skape vekst både innenfor og utenfor dagens verdikjede. Med en bilbransje i kontinuerlig endring kreves det en villighet til å satse når mulighetene oppstår, både når det kommer til forretningsmuligheter så vel som utvikling av folk og arbeidsplassen. Hva skal til for å tilby de beste kundeopplevelsene – hvem skal ansettes og hvordan utvikle folka til å møte denne nye retningen?

Møller Mobility Group (MMG) er et familieeid konsern hvor eierne og familiehistorien er med dem den dag i dag og skaper stolthet og gir inspirasjon. Fra den spede start med Harald A. Møller som eneste agent for Dodge i Norge i 1936, til i dag hvor Møller-familien, med gode verdier i bunn, har utviklet en liten importør til å bli Nordens største bilkonsern. Eiernes fokus på å ta aktivt og langsiktig eierskap har alltid vært viktig i Møller. Ikke bare fordi de genuint bryr seg om konsernets ve og vel, men fordi de har et bredere perspektiv enn profitt og avkastning. Nettopp dette er viktig for medarbeiderne da det skaper stolthet over å være en del av noe større og betydningsfullt. Med denne arven, er det naturlig at MMG gjennom sin nye strategi skal prioritere utvikling av folk, forretning og bærekraft, for å kunne møte morgendagen med offensiv kraft.

Tillit er avgjørende

At Møller Mobility Group har etablert posisjonen de har i dag, skyldes blant annet at de har grepet mulighetene og tatt kalkulert risiko. Organisasjonen er kjent for å ha guts, å tørre og ta sjanser for å lykkes. Dette merkes også i kulturen som de liker å beskrive som en prestasjonskultur drevet av tillit. En kultur hvor verdien «initiativrik» settes høyt, hvor de skal tørre å tenke nytt, uten å være bekymret for å feile. Visjonen «Dare to move» kan på den måten sies å være beskrivende for kulturen i Møller, og er også noe av grunnen til at konsernet nå satser stort på digitalisering med strategiske partnere som Microsoft og Annata.

Møller Mobility Group har utarbeidet 5 viktige fokusområder:

  • Vi skal være det beste stedet å utvikle seg, og være et sted hvor alle får mulighet til å bli bransjens fremste eksperter.
  • Vi skal begeistre kundene våre. Vi skal være best på å forstå kunden, lære av dem og være nysgjerrige på hvordan vi kan bli enda bedre.
  • Vi skal ta ut det fulle potensialet. Vi skal jobbe enda smartere og mer sømløst.
  • Vi skal investere og transformere for fremtiden. Bransjen er full av muligheter, og selv om vi ikke kan spå fremtiden, skal vi være med på å forme den.
  • Vi skal ta bærekraftige valg. Vi skal være kjent for å gjøre en forskjell i samfunnet.

Vær en fantastisk leder

Kulturutvikling er for Møller en sentral del av forretningsutviklingen som er vel etablert i og fra ledergruppen. Innovasjon i Møller Mobility Group er ikke kun knyttet til produkt og prosessutvikling, men også til utvikling av egne ansatte. I 2022 ruller Møller ut et nytt initiativ kalt «Dare to lead», der essensen er å være en fantastisk leder. En rekke ledere har selv vært involvert i å sette felles lederforventninger med utgangspunkt i grunnverdiene i Møller. For dem er ikke innovasjon kun knyttet til produkt og prosessutvikling, men også til utvikling av egne ansatte. En rekke lederne har selv vært involvert i å sette felles lederforventninger med utgangspunkt i grunnverdiene i Møller.

Sertifisering som et Great Place to Work

Å være sertifisert som et Great Place to Work er et synlig bevis på at selskapet setter ansattes medarbeideropplevelse høyt og at de bruker faktabasert innsikt fra egne medarbeidere som et verktøy for å utvikle egen kultur. Det er også en anerkjennelse i markedet som en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og leverandør og som bygger stolthet internt. Møller har gjort konkrete tiltak for å synliggjøre dette internt og eksternt. Diplomer henger synlig ute hos forhandlere, det er feiret med kake og det er skrevet gode historier internt hvor flere toppledere fronter budskapet rundt å være sertifisert, og viktigst av alt – historier om gode eksempler på kulturbygging ute hos de ulike forhandlerne. Dette skaper inspirasjon og læring for andre.

«Vi ser at det å synliggjøre hva vi får til sammen skaper stolthet blant ansatte. De ansatte har nok merket at arbeidsmiljøet og kulturutvikling er "satt mer i system". Lederne har fokus på utvikling av mennesker og det settes i gang gjennomtenkte initiativer snarere enn ad-hoc-løsninger,» 

Konserndirektør for Folk og Organisasjon, Kristine Frøberg.

Sertifiseringen kommer tydelig frem også eksternt gjennom Møllers karrieresider og stillingsannonser.

Effekter av Trust Index®

For Møller sin del har bruk av Trust Index® bidratt til at arbeidet med arbeidsmiljø og kulturutvikling er «satt mer i system», noe ansatte også har lagt merke til. Lederne har mer fokus på utvikling av mennesker og det igangsettes noe mer gjennomtenkte initiativer snarere enn ad-hoc-løsninger. Medarbeiderne opplever i større grad at deres stemme blir hørt og meninger verdsettes.

«Resultatet og sertifiseringen er et synlig bevis på at vi i Møller-organisasjonen har høy grad av tillit til hverandre internt, har et godt fellesskap blant kollegaer og stolthet i jobben vi utfører. Dette er noe vi virkelig kan være stolte av, og en viktig milepæl på veien mot vår ambisjon om å bli blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum uavhengig av bransje,»

Konsernsjef, Petter Hellman