Artikkel

Hvordan vil roboter påvirke arbeidsplassen?

Robotene er på vei inn i arbeidslivet enten vi liker det eller ikke. Bør vi frykte dem? Og hvordan skal ledere møte digitaliseringen?

Digitaliseringen påvirker noe av det viktigste i folks liv, nemlig arbeidslivet. I hvor stor grad varierer fremdeles mye fra bransje til bransje, men selv innen fagområder der det går sakte, kan det skje fort. Derfor må alle bedrifter være forberedt, uavhengig av hva de skaper.

Robotene vil ikke bare ta “enkle” jobber

Tidligere har det vært fokus på at robotene vil ta de “enkle” jobbene i samfunnet. De vil kunne gjøre simple rutineoppgaver raskere og bedre. I dag vet vi at selv avanserte og komplekse roller vil bli utfordret av roboter.  

Leger er et godt eksempel på dette. Hvem hadde vel trodd at roboter vil kunne være bedre skikket til å diagnostisere pasienter? Avanserte beregninger og tester blir gjort raskere og mer presist av roboter, og både rett behandling og operasjoner vil derfor bli bedre ved bruk av roboter. Betyr det at vi ikke trenger leger om ti år? Nei, det gjør det ikke.

Digitaliseringen – en trussel eller mulighet?

Selv om digitaliseringen utfordrer dagens tankesett i arbeidslivet og endrer behovet for kompetanse, tror vi like fullt at dette er en unik mulighet. Noen jobber vil forsvinne, men ikke uten at nye muligheter dukker opp.

Arbeidsplasser som evner å skape en kultur der medarbeidere er motiverte og klare for fremtiden, vil stå mye sterkere. Menneskene på arbeidsplassen er ikke bare vår viktigste ressurs, de er også vår strategi. De er som regel den viktigste kilden til innovasjon, og det er først når hver enkelt står samlet at vi former og utvikler virksomheten.

Tillitsbasert kultur viktig i møte med digitalisering

Det er flere faktorer utenfor virksomhetene som påvirker arbeidsplassen, men satt på spissen kan vi si at alt begynner på innsiden. Derfor er det helt nødvendig å skape en arbeidsplass der opplevelsen av gjensidig tillit er høy for å være rigget for digitaliseringen.

En tillitsbasert kultur vil sikre at medarbeidere, uavhengig av nivå og rolle, vil være med å bidra til virksomhetens utvikling. Samtidig vil kulturen fostre nysgjerrighet og økt risikotakning, enten det handler om å godta en robot som ny kollega eller søke kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen.

Kan gjøre ledere bedre

Digitaliseringen kan også løse en av ledernes største utfordringer, nemlig mangel på tid. Ifølge en artikkel fra Harvard Business Review brukere ledere i snitt over 50 prosent av tiden sin på administrasjon, koordinering og kontroll. Kunstig intelligens vil kunne ta over mye av dette arbeidet slik at ledere får frigjort tid.

Dette gjør det mulig for ledere å bruke tiden på viktigere oppgaver, som å bygge gode relasjoner, inspirere og utfordre medarbeidere, bygge kultur og stake ut retningen for organisasjonen.

Tenk om lederen kunne redusere tiden brukt på et regnskap eller en bemanningsplan – det hadde frigitt tid til den langt viktigere og mer verdifullt delen av å formidle disse planene for å skape engasjement og en opplevelse av mening.