Artikkel

Hva koster en Great Place To Work-sertifisering for organisasjonen?

En sertifisering fra Great Place To Work er ikke en «quick fix» for arbeidsmiljøet. Vår erfaring er at organisasjoner med et langsiktig perspektiv, kommer lengst i arbeidet med å bli en bedre arbeidsplass.

En Great Place To Work-sertifisering er et bevis på at medarbeiderne opplever organisasjonen som et godt sted å arbeide. Ettersom alle arbeidsplasser er ulike, er det stor variasjon i hvor mye tid og ressurser som kreves. En stor organisasjon med flere hundre ansatte investerer naturligvis mye for å skape en bedre arbeidsplass på tvers av virksomheten, mens en mindre organisasjon vil bruke færre ressurser.

Den største investeringen er uansett internt i egen virksomhet, og er uavhengig av ambisjonsnivå og organisasjonens nåværende situasjon. 

Følgende faktorer vil påvirke kostnadsbildet:

  • Organisasjonens situasjon
  • Ambisjonsnivå og målsetninger
  • Organisasjonens størrelse og kompleksitet
  • Intern kompetanse og ressurser
  • Behov for ekstern rådgiving og støtte


Selve analysen tar noen få uker, men…

Det å gjennomføre undersøkelsen og å motta sertifiseringen er ikke tidkrevende. Organisasjonene vi jobber med får målinger og resultater, samt vite om de har bestått sertifiseringen, i løpet av kort tid.

Sertifiseringen kan benyttes for å sette konkrete mål for medarbeideropplevelsen i organisasjonen, bygge stolthet internt og synliggjøre organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass, leverandør og samarbeidspartner.

Dersom organisasjonen ikke oppnår en Trust Index score på 70% eller mer, må det mer arbeid til for å bestå sertifiseringskravene. Her støtter våre analyser og erfarne rådgivere etter ønske og behov slik at dere kan nå målene ved neste runde.

Organisasjonens målsetninger og ambisjoner er altså helt avgjørende for hvor mye tid og investering dere vil legge inn i dette arbeidet. Vi oppfordrer til å ha et langsiktig perspektiv på satsingen. Å motta en sertifisering er en prestasjon, men for å bli best må det jobbes metodisk over tid.

Gjengangerne på listen over Norges beste arbeidsplasser har, i samarbeid med Great Place To Work, jobbet kontinuerlig og langsiktig med sin organisasjonskultur. Først etter noen år har arbeidet gitt avkastning. Den er til gjengjeld betydelig.

Send en forespørsel, så hjelper vi deg!

Ønsker du et mer nøyaktig estimat på hva sertifiseringen vil kreve av deg, både i form av tid og kostnader?