Artikkel

Holder du fokus på de rette tingene?

Vi i Great Place to Work Institute er til for å støtte utviklingen av gode arbeidsplasser. Gjennom nærmere 30 år med læring, utvikling og samarbeid med mange dyktige mennesker har vi etablert standarden for gode arbeidsplasser. Nå lanserer vi en sertifisering som skal hjelpe deg å holde fokus på de prestasjonene som skaper en god arbeidsplass. 

Det å skape en god arbeidsplass og det å oppnå gode resultater er ingen motsetning. Tvert imot. Forskere og de beste praktikere ser det samme: de organisasjonene som ser på sine folk som det fremste konkurransefortrinnet oppnår de beste økonomiske resultatene. De vet at det er gjennom mennesker resultater skapes.

Data viser at de organisasjonene som gjør det bra på våre indikatorer på prestasjon har lavere sykefravær, er mer innovative, har et bedre renommé, tiltrekker seg de riktige kandidatene og de dyktige folka blir lenger. Ikke overraskende er de derfor mer produktive og leverer bedre resultater. Det å bli Great Place to Work Sertifisert er dermed deres bevis på at dere fokuserer på de prestasjonene som faktisk skaper de beste resultatene. De organisasjonene som gjør det best på prestasjonsindikatorene tildeles utmerkelsen Norges Beste Arbeidsplasser.

Sertifiseringslogo

Sertifisering vurderer opplevelsen av hele 15 prestasjonsindikatorer på din arbeidsplass. I hvilken grad tror du dine kolleger opplever:

1.      At kommunikasjonen er god og tydelig.
2.      At ledelsen er flink til å fordele og koordinere oppgaver og ressurser.
3.      At ledelsen formidler en tydelig retning for organisasjonen.
4.      At ledelsen oppleves ærlig og etisk.
5.      At alle får støtte.
6.      At alle opplever omtanke.
7.      At dere har en kultur for å delegere og gi ansvar.
8.      At dere har en kultur for involvering og samarbeid.
9.      At dere har en kultur for objektivitet og rettferdig behandling.
10.   At dere har en kultur betegnet av fortrolighet.
11.   At dere har en kultur betegnet av imøtekommenhet.
12.   Det dere har utviklet et godt samhold.
13.   At den enkelte føler stolthet for egne prestasjoner.
14.   At den enkelte føler stolthet for gruppens prestasjoner.
15.   At den enkelte føler stolthet for organisasjonen.

Ønsker du at vi skal vurdere hvordan din arbeidsplass gjør det på disse 15 prestasjonsindikatorene? Da inviterer vi deg til å ta kontakt - så skal vi støtte deg gjennom en ukomplisert prosess. Kanskje presterer dere allerede godt nok til å bli Great Place to Work Sertifisert? Kanskje presterer dere blant de beste i landet og fortjener anerkjennelsen som en av Norge Beste Arbeidsplasser?

Les mer om sertifisering her.