Artikkel

Birkenes Kommune sertifisert som en god arbeidsplass!

Å være Great Place to Work-sertifisert betyr at medarbeiderne opplever at organisasjonen er en god arbeidsplass. Nylig kunne kommunedirektøren motta beviset på at Birkenes kommune er nettopp dét.

– Jeg ble overrasket – og glad! Sertifiseringen er et resultat av en grundig analyse, basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. Å bli sertifisert betyr at de fleste ansatte i Birkenes kommune opplever at kommunen er et godt sted å jobbe, er kommunedirektør Anne Stapnes’ umiddelbare kommentar etter å ha mottatt sertifiseringen under en kommunal ledersamling på Folkehøgskolen Sørlandet.

Tre tillitsundersøkelser

 I løpet av de siste fem årene har Birkenes kommune gjennomført tre tillitsundersøkelser blant sine ansatte. Her har de ansatte blitt bedt om å vurdere arbeidsplassen og ledelsen etter 58 påstander innenfor dimensjonene troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og felleskap. Resutatene viser at kommunen har hatt en god utvikling gjennom årene målingene er gjort. Årsaken ligger i det gode oppfølgingsarbeidet hver enhet har gjort etter hver måling, tror kommunedirektøren.

– Alle ansatte er tilknyttet en arbeidsmiljøgruppe, og disse gruppene har et spesielt ansvar for oppfølgingsarbeidet – og for å jobbe med arbeidsmiljøet i egen enhet, forklarer Stapnes.

– Hvorfor er det viktig for kommunen å være en god arbeidsplass?

– Fordi en god arbeidsplass gir motiverte medarbeidere, svarer kommunedirektøren.

Kommer ikke av seg selv

Sertifiseringen er gyldig i ett år – hvordan skal kommunen jobbe videre for å fortsette å være A Great Place to Work?

- Undersøkelsen er gruppert under dimensjonene troverdighet, rettferdighet, respekt, stolthet og felleskap. At de fleste medarbeidere i Birkenes kommune opplever tilfredshet omkring dette, kommer ikke av seg selv. Vi skal fortsette å jobbe sammen, slik at vi også fremover kan ha en opplevelse av tydelige overordnede mål, mulighet for faglig utvikling, presise tilbakemeldinger, involvering, forventningsavklaringer og et godt samhold, lover Anne Stapnes.

Vi spurte Anne hvis hun kunne gi noen konkrete råd til ledere i andre kommuner basert på hvordan Birkenes Kommune har jobbet? 

Vi har vært bevisste på å involvere medarbeiderne våre i oppfølgingen av undersøkelsen. De ansatte har selv vært med å bestemme hva som er nødvendig  å forbedre, og hva som er viktig å foredle. 

Vi har samlinger med de ansatte hvor dette er tema, og enhetsledere rapporterer gjennom året på status i oppfølgingsarbeidet. På denne måten blir ikke dette bare en «happening» når undersøkelsen gjennomføres. Jeg tror dette er en forutsetning for å lykkes!