2020

Norges Beste Arbeidsplassser

Norges beste arbeidsplasser 2020

Her er listen over Norges Beste Arbeidsplasser 2020!

Listen trekker frem organisasjoner som har satt av tid og ressurser til å bygge en sterk organisasjonskultur basert på tillit, stolthet og fellesskap. Gjennom listen ønsker vi å inspirere flere virksomheter til å ta fatt på utvikling av egen kultur. Great Place to Work-sertifiseringen er første steg på veien mot en plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser.

Vil du vite hva som ligger bak denne kåringen?

Vi har publisert kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser i over 20 år, og det fører alltid til oppmerksomhet. I internasjonalt perspektiv går historien 30 år tilbake med vår første publisering av “Fortune 100 Best Companies to Work For” i samarbeid med Fortune Magazine.

Empiri og nyere forskning viser – utvetydig – at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Mer enn 10.000 bedrifter i over 90 land bruker i dag Great Place to Works målinger for å få ny, praktisk og retningsorientert innsikt som støtter denne type utviklingsarbeid.

Det unike med Great Place to Work er: Hva vi måler, hvordan vi måler og hvorfor vi måler det vi måler. Virksomhetene betaler for denne ekspertisen og den innsikten som skapes. De ønsker bedre og mer meningsfylte målinger samt bedre veiledning for utvikling av kultur og ledelse. Det koster ikke penger å være kandidat til listen over de beste. Kåringen er en velkommen bieffekt der vi får anledning til å vise frem hva de beste gjør og lære av disse.

Et hovedpoeng når det gjelder kåringen, er at vi faktisk kjenner tilstanden i norsk arbeidsliv, i alle sektorer, gjennom en regelmessig og representativ undersøkelse, Nasjonal Tillitsindex for arbeidslivet. Kåringene er derfor ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter.

Kan man så stole på medarbeidernes tilbakemeldinger?
Gjennom vår globale metode og våre kvalitetssikringskrav fanger vi opp eventuelle forsøk på aktiv påvirkning eller skjønnmaling. Dette er en risiko som det selvfølgelig er tatt høyde for metodisk.

Samtidig er det viktig å presisere at det ikke er slik at medarbeideropplevelsen alene danner grunnlag for plasseringen. I vurderingsgrunnlaget inngår også sammensetning og utviklingen av arbeidsstokken, samt for de største bedriftene også en kartlegging og evaluering av virksomhetens organisasjons- og lederpraksiser - med andre ord hva en faktisk gjør på området kultur og ledelse.

Vi vet at alle typer virksomheter kan være flotte arbeidsplasser, for de som jobber i den enkelte virksomhet. Som det fremkommer av oversikten under kan vi derfor løfte frem vinnere fra ulike bransjer, regioner og med ulik størrelse. De beste arbeidsplassene i 2024 er definert i fire ulike kategorier basert på antall medarbeidere, 10-49 medarbeidere, 50-199 medarbeidere, 200-499 medarbeidere, og 500+ medarbeidere.

1. Fotoware
Bransje: Informasjonsteknologi | Software
Antall medarbeidere: 26


2. Abbvie
Bransje: Bioteknologi og kjemi
Antall medarbeidere: 43


3. Tribia
Bransje: Informasjonsteknologi | Software
Antall medarbeidere: 46


4. Transcendent Group
Bransje: Professional services | Management Consulting konsulenttjenester
Antall medarbeidere: 28


5. Amgen AB Norge
Bransje: Bioteknologi og farmasi
Antall medarbeidere: 21


6. Volvo Car Norway
Bransje: Produksjon | Bil
Antall medarbeidere: 39

1. Vitari
Bransje: Informasjonsteknologi | Software
Antall medarbeidere: 100

2. GeoData
Bransje: Informasjonsteknologi
Antall medarbeidere: 143
 
3. ONE Mars
Bransje: Detaljhandel | Mat/dagligvare
Antall medarbeidere: 67
 
4. TrønderEnergi
Bransje: Produksjon | Energi
Antall medarbeidere: 180
 
5. Fana Sparebank
Bransje: Finansielle tjenester og forsikring | Bank/kreditt tjenester
Antall medarbeidere: 109
 
6. Volkswagen Møller Bilfinans
Bransje: Finansielle tjenester og forsikring | Bank/kreditt tjenester
Antall medarbeidere: 70

7. EiendomsMegler 1 Innlandet
Bransje: Finansielle tjenester og forsikring
Antall medarbeidere: 73

8. SAS Institute
Bransje: Informasjonsteknologi | Software
Antall medarbeidere: 60

9. Eidsiva bredbånd
Bransje: Produksjon | Energi
Antall medarbeidere: 157
 
10. RSM Norge
Bransje: Finansielle tjenester og forsikring | Regnskap
Antall medarbeidere: 187
 
11. Selvaag Bolig

Bransje: Bygge- og anleeggsvirksomhet og eiendon | Bygg- og anlegg
Antall medarbeidere: 85

12. EHELP Forsikring
Bransje: Professional services | Juss
Antall medarbeidere: 156
 
13. IST
Bransje: Informasjonsteknologi | Software
Antall medarbeidere: 65
 
14. Entro
Bransje: Professional services | Konsulent - miljøeksperter
Antall ansatte: 55
 
15. DigiPlex
Bransje: Informasjonsteknologi | Lagring-/dataadminstrasjon
Antall ansatte: 73

1. mnemonic
Bransje: Professional services | Sikkerhet
Antall medarbeidere: 220

2. Cisco
Bransje: Informasjonsteknologi
Antall medarbeidere: 469

 
3. EiendomsMegler 1 Midt-Norge
Bransje: Finasielle tjenester og forsikring | Bank/kreditt tjenester
Antall medarbeidere: 271
 
4. FINN.no
Bransje: Media | Internettjenester
Antall medarbeidere: 458
 
5. DHL Express
Bransje: Transport
Antall medarbeidere: 329
 
6. Olivia
Bransje: Service | Servering
Antall medarbeidere: 473
 
7. ICE
Bransje: Telekommunikasjon
Antall medarbeidere: 296
 
8. Basefarm
Bransje: Informasjonsteknologi | Internettjenesteleverandør
Antall medarbeidere: 308
 
9. Thermo Fisher Scientific
Bransje: Bioteknologi og farmasi | Bioteknologi
Antall medarbeidere: 206
 

1. Sopra Steria
Bransje: Informasjonsteknologi | IT konsulenttjenester
Antall medarbeidere: 1,737

2. Reitangruppen
Bransje: Detaljhandel
Antall medarbeidere: 615
3. Norgeshus
Bransje: Bygge- og anleeggsvirksomhet og eiendon | Eiendom
Antall medarbeidere: 1.433
 
4. BDO
Bransje: Finansielle tjenester og forsikring | Regnskap
Antall medarbeidere: 1.629
 
5. Specsavers
Bransje: Detaljhandel
Antall medarbeidere: 639
 
6. McDonalds
Bransje: Service | Servering
Antall medarbeidere: 3.131

Ønsker du å vite mer om 
vår sertifisering?

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på faglig innhold, podcastepisoder og informasjon om arrangementer. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev